Spedycja | Omida Logistics

Spedycja

Sprawdź czym zajmuje się spedycja. Ponad 30 wyspecjalizowanych oddziałów spedycyjnych Omida Logistics w całej Polsce, gotowych zrealizować usługi transportu i logistyki.

Co to jest spedycja? Definicja spedycji.

Spedycja to przede wszystkim ludzie i cały proces przemieszczenia ładunku (w tym transport, przeładunek i magazynowanie) przy wykorzystaniu dostępnych środków transportu drogowego, morskiego, lotniczego i kolejowego, w wyniku którego następuje dostarczenie towaru klienta do miejsca docelowego.

Ponad 30 oddziałów spedycyjnych w całej Polsce

Nasze oddziały znajdują się we wszystkich województwach w Polsce. Przeczytaj więcej o naszych oddziałach i dowiedz się, w czym się specjalizują.

Spedycja Międzynarodowa | Omida Logistics
Spedycja Międzynarodowa
Spedycja Krajowa | Omida Logistics
Spedycja Krajowa
Firma Transportowa - Najważniejsze informacje | Omida Logistics
Firma Transportowa - Najważniejsze informacje
Spedycja Barcelona 🇪🇸 | Omida Logistics
Spedycja Barcelona 🇪🇸
Spedycja Biała Podlaska | Omida Logistics
Spedycja Biała Podlaska
Spedycja Białystok | Omida Logistics
Spedycja Białystok
Spedycja Bydgoszcz | Omida Logistics
Spedycja Bydgoszcz
Spedycja Chojnice | Omida Logistics
Spedycja Chojnice
Spedycja Częstochowa | Omida Logistics
Spedycja Częstochowa
Spedycja Gdańsk | Omida Logistics
Spedycja Gdańsk
Spedycja Gdynia | Omida Logistics
Spedycja Gdynia
Spedycja Katowice | Omida Logistics
Spedycja Katowice
Spedycja Kraków | Omida Logistics
Spedycja Kraków
Spedycja Kwidzyn | Omida Logistics
Spedycja Kwidzyn
Spedycja Kórnik | Omida Logistics
Spedycja Kórnik
Spedycja Oleśnica | Omida Logistics
Spedycja Oleśnica
Spedycja Opole | Omida Logistics
Spedycja Opole
Spedycja Poznań | Omida Logistics
Spedycja Poznań
Spedycja Radzymin | Omida Logistics
Spedycja Radzymin
Spedycja Rumunia 🇷🇴 | Omida Logistics
Spedycja Rumunia 🇷🇴
Spedycja Starachowice | Omida Logistics
Spedycja Starachowice
Spedycja Szczecin | Omida Logistics
Spedycja Szczecin
Spedycja Tarnów | Omida Logistics
Spedycja Tarnów
Spedycja Toruń | Omida Logistics
Spedycja Toruń
Spedycja Warszawa | Omida Logistics
Spedycja Warszawa
Spedycja Wrocław | Omida Logistics
Spedycja Wrocław
Spedycja Września | Omida Logistics
Spedycja Września
Spedycja Wypędy | Omida Logistics
Spedycja Wypędy
Spedycja Wyszków | Omida Logistics
Spedycja Wyszków
Spedycja Włocławek | Omida Logistics
Spedycja Włocławek
Spedycja Łódź | Omida Logistics
Spedycja Łódź

Firma spedycyjna — czym jest i jaki zakres usług oferuje?

Firma spedycyjna (ang. freight forwarder, freight forwarding agency) jest nieodzownym elementem współczesnej logistyki, umożliwiającym sprawną i skuteczną organizację procesów transportowych. Jej rola obejmuje planowanie, organizację, monitorowanie oraz optymalizację dostaw, aby zapewnić sprawne i terminowe dostarczenie ładunku do celu. Jest pośrednikiem między producentami a odbiorcami, gwarantując, że cały proces logistyczny przebiega bez zakłóceń.

Spedycja to kluczowy element logistyki, który umożliwia skuteczny przewóz towarów od miejsca pochodzenia do miejsca docelowego. Nasza firma spedycyjna posiada ponad 30 wyspecjalizowanych oddziałów spedycyjnych w całej Polsce, gotowych zrealizować usług transportu i logistyki na najwyższym poziomie. Chcielibyśmy przybliżyć, czym zajmuje się spedycja oraz jakie usługi spedycyjne świadczymy w naszej firmie.

Funkcje firmy spedycyjnej

 1. Planowanie i organizacja: Firma spedycyjna jest odpowiedzialna za wybór najlepszej trasy przewozu, uwzględniając różne aspekty, takie jak odległość, rodzaj towaru oraz dostępność środków transportu. Ponadto zajmuje się koordynacją działań związanych z załadunkiem, rozładunkiem i magazynowaniem.
 2. Dokumentacja i formalności: Proces przewozu wiąże się z wieloma dokumentami i formalnościami celno-prawnymi. Firma spedycyjna dba o to, aby wszelkie dokumenty były w porządku i zgodne z przepisami, co pozwala uniknąć opóźnień i problemów na granicach.
 3. Monitorowanie i reagowanie: Firmy spedycyjne śledzą postępy przewozu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu mogą szybko reagować na ewentualne problemy, takie jak opóźnienia czy awarie, minimalizując negatywny wpływ na cały proces dostawy.
 4. Optymalizacja kosztów: Efektywne zarządzanie kosztami jest kluczowe w logistyce. Firma spedycyjna dąży do minimalizacji kosztów transportu poprzez wybór optymalnych tras, konsolidację ładunków oraz negocjacje z dostawcami usług transportowych.
 5. Doradztwo logistyczne: Profesjonalne firmy spedycyjne nie tylko wykonują zadania operacyjne, ale także pełnią funkcję doradczą dla swoich klientów. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu pomagają zoptymalizować łańcuch dostaw i wprowadzić skuteczne strategie logistyczne.

Czym jest spedycja? Definicja spedycji.

Spedycja to usługa polegająca na zorganizowaniu przemieszczania ładunku przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych dróg, środków i sposobów transportu np. dzięki transportowi drogowemu, lotniczemu i kolejowemu, w wyniku czego następuje dostarczenie towaru od nadawcy do odbiorcy. Jest to kluczowy element w dziedzinie logistyki, który umożliwia efektywny transport międzynarodowy oraz ogólnopolski. Za wykonywaniem tego typu usług stoją wyspecjalizowani pracownicy — spedytorzy. Dzięki procesowi spedycji towar Klienta jest dostarczany bezpiecznie i terminowo do miejsca docelowego.

Nasze oddziały spedycyjne w całej Polsce

Nasz firma posiada ponad 30 oddziałów spedycyjnych rozmieszczonych we wszystkich województwach w Polsce. Nasze oddziały znajdujące się m.in. w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi i Warszawie specjalizują się w różnych rodzajach spedycji, aby zapewnić kompleksową obsługę logistyczną dostosowaną do potrzeb każdego Klienta w sposób indywidualny. Sprawdź wszystkie nasze oddziały i dowiedz się, w czym się specjalizują!

Rodzaje Spedycji

Sam proces spedycji obejmuje wiele różnych typów transportu, które dostosowane są do specyfiki ładunków. Oto kilka z najważniejszych rodzajów spedycji:

 • Spedycja Morska: Transport towarów, w którym towar jest transportowany drogą morską za pomocą kontenerowców lub innych jednostek pływających.
 • Spedycja Lotnicza: Przewóz towarów samolotami, gwarantujący szybki i skuteczny transport na duże odległości.
 • Spedycja Drogowa: Organizacja przewozu ładunków drogą lądową, najczęściej za pomocą samochodów ciężarowych.
 • Spedycja Kolejowa: Przewóz towarów koleją, zapewniający efektywny transport na dłuższe odległości. Omida w tym celu wykorzystuje członkostwo New Silk Road Network, które otwiera możliwości transportowe na całym świecie oraz wspiera partnerów w łańcuchu dostaw.

Spedycja drogowa

Spedycja drogowa odgrywa kluczową rolę w transporcie towarów. Transport drogowy to proces organizowania i zarządzania przewozem ładunków drogą lądową. Spedycja drogowa jest powszechnie stosowana zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, umożliwiając efektywny i szybki transport towarów.

Zalety Spedycji Drogowej

Spedycja drogowa oferuje wiele korzyści zarówno dla przewoźników, jak i dla firm wydających towar. Oto niektóre z głównych zalet:

 • Szybkość: Transport drogowy jest często bardziej efektywny w przypadku krótkich i średniodystansowych przewozów, zapewniając szybkie dostarczenie towarów do odbiorcy.
 • Elastyczność: Drogowe środki transportu są bardziej elastyczne i dostępne w porównaniu do niektórych innych rodzajów transportu, umożliwiając łatwiejsze dostosowanie do zmieniających się potrzeb i harmonogramów.
 • Odpowiednie dla różnych ładunków: Spedycja drogowa jest odpowiednia dla szerokiego zakresu towarów, zarówno wrażliwych na warunki atmosferyczne, jak i ładunków niebezpiecznych, które wymagają specjalnych środków zabezpieczających.
 • Monitoring i śledzenie: Przewoźnicy drogowi często oferują usługi monitoringu i śledzenia przesyłek, co umożliwia stałe monitorowanie lokalizacji towaru i zapewnienie klientom aktualnych informacji.
 • Dostępność: Drogi są powszechnie dostępne i rozwinięte, co ułatwia organizację przewozu towarów w różnych regionach.

Spedycja morska

Kolejnym ważnym rodzajem spedycji jest spedycja morska. Obejmuje ona organizację transportu drogą morską przy wykorzystaniu różnych typów statków, które przystosowane są do transportu określonego typu ładunku. Spedycja morska umożliwia przewóz dużych ilości towarów na duże odległości, co jest szczególnie przydatne w przypadku międzynarodowego handlu.

Spedycja lotnicza

Spedycja lotnicza to proces organizacji i koordynacji przewozu towarów transportem lotniczym. Dzięki wykorzystaniu samolotów umożliwia szybkie dostarczenie towarów na dalekie odległości, wykorzystując globalną sieć linii lotniczych i specjalistyczne kontenery lub samoloty cargo. Jest to skuteczny sposób na transportowanie ładunków o wysokiej wartości, zapewniający bezpieczne i terminowe dostawy na całym świecie.

Spedycja Międzynarodowa

Spedycja międzynarodowa jest szczególnie istotna w globalnym handlu, umożliwiając przewóz towarów pomiędzy różnymi krajami. Nasza firma specjalizuje się w spedycji międzynarodowej, posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne do skutecznego organizowania transportu na skalę globalną, wykorzystując w tym celu główne szlaki handlowe oraz sprawdzone połączenia pomiędzy Polską a innymi krajami Europy i Azji.

Spedytor — Definicja. Kim jest spedytor?

Spedytor to osoba, która zawodowo zajmuje się organizowaniem przemieszczania ładunków, świadcząc odpłatnie usługi spedycyjne w imieniu własnym lub w imieniu określonego podmiotu. Wyróżniamy takie pojęcia jak spedytor główny, dalszy i zastępczy. Spedytor główny jest to przedsiębiorca, który przyjął zlecenie spedycyjne i zawarł umowę spedycji ze swoim zleceniodawcą. Spedytor zastępczy jest to podmiot, któremu spedytor główny zleca całość wykonania zadania, zaś spedytor dalszy to podmiot, który współpracuje ze spedytorem głównym, odbierając i realizując przekazaną mu część obowiązków. Osoba pracująca w zawodzie spedytora powinna być dobrze zaznajomiona z branżą TSL. Spedytorzy mają szeroką wiedzę o rynku transportowym i negocjują warunki przewozu towarów, tworzą umowy oraz zapewniają płynny przepływ informacji między wszystkimi zaangażowanymi stronami.

Obowiązki Spedytora

Spedytor ma szerokie spektrum obowiązków. Do kluczowych zadań pracownika procesów spedycyjnych należą:

 • Organizacja przewozu: Spedytor jest odpowiedzialny za organizację i planowanie przewozu towarów od miejsca nadania do miejsca docelowego. Bierze pod uwagę różne czynniki, takie jak rodzaj towaru, odległość, termin dostawy oraz preferencje klienta.
 • Wybór środków transportu: Spedytor dokonuje odpowiedniego wyboru środka transportu, uwzględniając specyfikę towaru, odległość, terminy oraz wymagania klienta. Może to obejmować transport drogowy, morski, lotniczy lub kolejowy.
 • Komunikacja z podmiotami zewnętrznymi: Spedytor utrzymuje regularny kontakt z różnymi podmiotami zaangażowanymi w proces przewozu towarów, takimi jak przewoźnicy, agenci celni, magazyny, klientów i inni partnerzy handlowi. Zapewnia płynny przepływ informacji i koordynację działań.
 • Negocjacje i umowy: Spedytor negocjuje warunki przewozu towarów, takie jak ceny, terminy, warunki ubezpieczenia i inne szczegóły. Tworzy umowy i kontrakty, aby ustalić prawa i obowiązki wszystkich stron.
 • Dokumentacja spedycyjna: Spedytor przygotowuje niezbędną dokumentację spedycyjną, taką jak listy przewozowe, faktury, certyfikaty pochodzenia, dokumenty celne itp. Zapewnia poprawność i kompletność dokumentów.
 • Monitorowanie przewozu: Spedytor śledzi i monitoruje przewóz towarów, zapewniając aktualne informacje na temat lokalizacji i postępu dostawy. W razie konieczności podejmuje działania naprawcze, aby zapewnić terminową dostawę.

Wymogi stawiane przez Klientów, które musi spełniać spedytor

Każdy proces transportowy organizowany przed spedytorów powinien spełniać 4 podstawowe wymogi stawiane przez Klientów. Są to kolejno:

 • Terminowość — najważniejszą kwestią jest dostarczenie ładunku do odbiorcy w wyznaczonym czasie;
 • Pewność — posiadacz gestii transportowej musi mieć gwarancję, że realizacja procesu transportowego odbędzie się bez przeszkód, które uniemożliwią terminowe dostarczenie towaru do odbiorcy,
 • Bezpieczeństwo — wykorzystanie środków i urządzeń, które zabezpieczą przesyłkę oraz pewność, że wykonawcy usług transportowych dołożą odpowiednich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo ładunku;
 • Atrakcyjność ekonomiczna — cena za realizację transportu powinna satysfakcjonować zleceniodawcę.

Źródło: Podręcznik spedytora: transport, spedycja, logistyka. T. 1, D. Marciniak-Neiderm, J.Neider, J.Bomba i in., Wydanie VII, Gdynia, 2020

Dokumenty spedycyjne

Dokumenty spedycyjne są nieodłącznym elementem spedycji międzynarodowej. Wymagane dokumenty różnią się w zależności od kraju i rodzaju towaru, ale mogą obejmować fakturę handlową, list przewozowy, list przewozowy morski, certyfikaty pochodzenia i wiele innych. Dokumenty te są istotne zarówno dla celów celnych, jak i dla śledzenia przesyłki w trakcie transportu.

Kim jest przewoźnik umowny?

Przewoźnik umowny to podmiot zawierający umowę przewozu oraz mogący wystawiać własny list przewozowy. Nie wykonuje on jednak samodzielnie fizycznego przemieszczania towaru, czym zajmuje się, zgodnie z jego zleceniem, przewoźnik faktyczny. Jednak to przewoźnik umowny ponosi odpowiedzialność w stosunku do swojego zleceniodawcy za to, aby przesyłka została dostarczona w umowne miejsce i o umownym czasie. Rolę przewoźnika umownego, przejmując jego prawa i obowiązki, najczęściej świadczą spedytorzy.

Czym różni się spedycja transportowa od spedycji?

Terminy "spedycja" oraz "spedycja transportowa" są często używane zamiennie, ale istnieje subtelna różnica pomiędzy nimi, która może mieć znaczenie dla Twojego biznesu.

Spedycja:

Spedycja to ogólny termin odnoszący się do procesu organizowania, zarządzania i nadzorowania przewozu towarów od miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia. Obejmuje ona szeroki zakres działań, w tym planowanie tras, rezerwację przewozów, przygotowywanie dokumentów transportowych, obsługę celno-skarbową, śledzenie przewozu i wiele innych aspektów związanych z logistyką.

Spedycja transportowa:

Spedycja transportowa jest bardziej konkretnym aspektem spedycji. Koncentruje się głównie na samym procesie organizowania i zarządzania przewozem towarów, czyli transportem. Spedytorzy transportowi skupiają się na wyborze odpowiednich środków transportu, określaniu tras, ustalaniu terminów dostaw, negocjacjach z przewoźnikami i zapewnieniu, że transport przebiega zgodnie z planem.

Różnica między tymi dwoma pojęciami polega na tym, że spedycja transportowa bardziej skupia się na operacyjnym aspekcie przewozu towarów, podczas gdy ogólna spedycja obejmuje także wiele innych działań związanych z logistyką, takich jak magazynowanie, obsługa celno-skarbowa i zarządzanie dokumentacją.

W naszej firmie spedycyjnej oferujemy kompleksową gamę usług zarówno w zakresie ogólnej spedycji, jak i spedycji transportowej. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy jesteśmy w stanie dostosować nasze usługi do Twoich indywidualnych potrzeb i zapewnić skuteczne zarządzanie logistyką Twojego biznesu, bez względu na branżę czy rodzaj towaru.

Co Wyróżnia Dobrą Firmę Transportową?

Wybór odpowiedniej firmy transportowej jest kluczowy dla skutecznego i niezawodnego przewozu towarów. Istnieje wiele czynników, które wyróżniają dobrą firmę transportową od innych. Oto kilka kluczowych cech, na które warto zwrócić uwagę:

 1. Doświadczenie i Ekspertyza: Dobra firma transportowa ma w swoim dorobku lata doświadczenia w branży. To oznacza, że posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązywania nawet najbardziej skomplikowanych problemów logistycznych. Ekspertyza w dziedzinie transportu to gwarancja sprawnego i bezpiecznego przewozu.
 2. Różnorodność Floty: Firma transportowa powinna dysponować różnorodnymi środkami transportu, które mogą być dostosowane do różnych rodzajów ładunków i wymagań klienta. To pozwala na elastyczność i skuteczność w organizacji przewozów.
 3. Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem. Dobra firma transportowa stosuje rygorystyczne standardy bezpieczeństwa, zarówno podczas przewozu, jak i w obszarze magazynowania. Regularne przeglądy techniczne i dbałość o stan techniczny pojazdów to kluczowe elementy.
 4. Terminowość: Terminowość dostaw to jeden z najważniejszych aspektów. Dobra firma transportowa jest znana z terminowych dostaw, co jest niezwykle istotne dla dzisiejszego rynku biznesowego, gdzie czas często odgrywa kluczową rolę.
 5. Usługi Dodatkowe: Oprócz podstawowych usług transportowych, dobra firma transportowa oferuje również usługi dodatkowe, takie jak monitorowanie ładunku, ubezpieczenia towarów czy wsparcie logistyczne. To dodatkowe udogodnienia, które przekładają się na satysfakcję klienta.
 6. Rzetelność i Komunikacja: Rzetelność i jasna komunikacja to cechy, które wyróżniają najlepsze firmy transportowe. Klienci powinni być informowani na bieżąco o statusie przewozu, a firma powinna być dostępna w razie pytań czy problemów.
 7. Referencje i Opinie: Przed dokonaniem wyboru, warto sprawdzić referencje i opinie od innych klientów.
 8. Dostępność i Zakres Usług: Firma transportowa powinna oferować swoje usługi na szerokim obszarze, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. To pozwala klientom na elastyczność i dostępność usług tam, gdzie są potrzebne.

Dobra firma transportowa wyróżnia się doświadczeniem, bezpieczeństwem, terminowością i elastycznością. Odpowiedni partner transportowy, taki jak Omida Logistics może znacząco wpłynąć na sukces Twojego biznesu.

Firmy Spedycyjne Polska

W sercu Europy, Polska odgrywa kluczową rolę jako hub logistyczny, łącząc wschodnie i zachodnie rynki. Firmy spedycyjne w Polsce stanowią ważny element tego dynamicznego sektora, oferując nie tylko krajowy, ale i międzynarodowy transport towarów. Dzięki strategicznemu położeniu, polskie firmy spedycyjne są w stanie zapewnić efektywny i szybki przepływ ładunków na całym kontynencie.

Różnorodność i Dostosowanie do Potrzeb Rynku

Rynek spedycyjny w Polsce charakteryzuje się dużą różnorodnością usług, od przewozów drogowych, kolejowych, morskich, aż po lotnicze. Firmy spedycyjne w Polsce specjalizują się w dostosowywaniu swoich usług do specyficznych potrzeb klientów, niezależnie od rozmiaru czy rodzaju ładunku. Dzięki temu są w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających partnerów biznesowych.

Innowacje i Rozwój Technologiczny

Polskie firmy spedycyjne nieustannie inwestują w nowe technologie, aby usprawnić procesy logistyczne i zwiększyć ich transparentność. Wykorzystanie zaawansowanych systemów zarządzania transportem, śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym oraz optymalizacji tras przewozowych to tylko niektóre z przykładów innowacji, które wprowadzają.

Firmy Spedycyjne w Polsce - Ranking TSL

Polska, będąc strategicznym punktem na mapie transportu, jest siedzibą dla wielu firm z sektora TSL. Omida Logistics wyróżnia się na tym tle, oferując usługi na najwyższym światowym poziomie. Jesteśmy dumni, że zostaliśmy uznani za jedną z największych firm spedycyjnych w Polsce, co zostało potwierdzone naszym miejscem w prestiżowym rankingu TSL 2022, rankingu najlepszych firm z branży TSL w 2023 oraz w konkursie Gryf Gospodarczy 2022.

Międzynarodowa Firma Spedycyjna - Omida Logistics

Omida Logistics, będąca firmą transportowo-spedycyjną, jest kluczowym graczem w branży transportu międzynarodowego. Oferując szeroki zakres usług, od spedycji morskiej i lotniczej, przez transport kolejowy, aż po transport drogowy, firma jest w stanie zapewnić efektywny przepływ towarów na całym świecie.

Oprócz standardowych usług transportowych Omida Logistics oferuje również dodatkowe rozwiązania, takie jak doradztwo logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw, transport intermodalny oraz dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania logistyczne. Te usługi są niezbędne dla efektywnego funkcjonowania zorganizowanych tras i operacji logistycznych.

Omida Logistics, jako międzynarodowa firma spedycyjna. Z naszą pomocą Twoje towary bezpiecznie dotrą do celu, niezależnie od tego, gdzie na świecie się znajdują. Zapewniamy, że każda przesyłka jest traktowana z najwyższą starannością, co czyni nas nie tylko dostawcą usług, ale partnerem w imporcie oraz eksporcie towarów. Skorzystaj z naszych usług i osiągnij lepsze wyniki w zarządzaniu usługami spedycyjnymi dla Twojej firmy.

A czym firma logistyczna różni się od firmy spedycyjnej?

Firma logistyczna i firma spedycyjna, choć często współpracujące i działające w podobnym obszarze, różnią się zakresem świadczonych usług. Firma logistyczna zajmuje się szeroko pojętym zarządzaniem całym łańcuchem dostaw, co obejmuje nie tylko transport, ale także magazynowanie, zarządzanie zapasami, pakowanie oraz inne usługi związane z przepływem towarów. Z kolei firma spedycyjna koncentruje się głównie na organizacji i koordynacji transportu towarów między różnymi punktami. Podczas gdy firma logistyczna oferuje kompleksowe rozwiązania obejmujące cały proces dostawy towaru od producenta do odbiorcy, firma spedycyjna skupia się na efektywnym i optymalnym przewozie towarów w ramach ustalonych tras i harmonogramów.

Firma spedycyjna - Zrównoważony rozwój Omida Logistics

Omida Logistics, jako doświadczona firma transportowo-spedycyjna, aktywnie angażuje się w inicjatywę "Fit for 55", będącą częścią ambitnego planu zielonej transformacji Unii Europejskiej. Pakiet "Fit for 55" ma na celu dostosowanie polityki UE do celów klimatycznych, w tym redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku. W tym kontekście Omida Logistics koncentruje się na rozpowszechnianiu idea ekologicznego transportu, jakim jest transport intermodalny. Odgrywa on kluczową rolę w osiąganiu zrównoważonych i efektywnych rozwiązań logistycznych. Dzięki integracji różnych rodzajów transportu, takich jak transport drogowy, kolejowy i morski, firma przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego w branży transportowej, jednocześnie zwiększając efektywność przewozów. Więcej informacji na temat pakietu "Fit for 55" i jego wpływu na przemysł transportowy można znaleźć na naszym blogu: Fit for 55 - pakiet zielonej transformacji UE.

Podsumowanie

Spedycja to usługa, która umożliwia zorganizowanie przewozu towarów od nadawcy do odbiorcy. Obejmuje ona wybór odpowiednich dróg, środków i sposobów transportu. Znalezienie odpowiedniego partnera spedycyjnego jest kluczowe dla skutecznego i bezpiecznego transportu towarów. Nasza firma transportowa specjalizuje się w spedycji drogowej, oferując szybkie i niezawodne rozwiązania transportowe. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaawansowanej flocie pojazdów jesteśmy w stanie sprostać różnorodnym potrzebom logistycznym naszych klientów. Skontaktuj się z nami już dziś.

Zapraszamy do współpracy z Omida Logistics

Jeśli szukasz niezawodnego partnera w zakresie logistyki i spedycji, który zapewni obsługę Twoich ładunków, zapraszamy do kontaktu z Omida Logistics. Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić Twoje potrzeby logistyczne i dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach!

 • Transport
 • Logistyka
 • Firma
 • Wycena Transportu
 • Kontakt
  • PolskiEnglishEspañolRomână
Omida Logistics Sp. z o.o.
Copyright © Omida Logistics Sp. z o.o. 2010 - 2024
| Wszelkie prawa zastrzeżone
Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie plików Cookies. Więcej na Polityka Prywatności  

Z dniem 19.06.2023 nastąpiła zmiana danych adresowych. Aktualne dane znajdują się w zakładce kontakt.