Spedycja | Omida Logistics

Spedycja

Sprawdź czym zajmuje się spedycja. Ponad 30 wyspecjalizowanych oddziałów spedycyjnych Omida Logistics w całej Polsce, gotowych zrealizować usługi transportu i logistyki.

Co to jest spedycja? Definicja spedycji.

Spedycja to przede wszystkim ludzie i cały proces przemieszczenia ładunku (w tym transport, przeładunek i magazynowanie) przy wykorzystaniu dostępnych środków transportu drogowego, morskiego, lotniczego i kolejowego, w wyniku którego następuje dostarczenie towaru klienta do miejsca docelowego.

Ponad 30 oddziałów spedycyjnych w całej Polsce

Nasze oddziały znajdują się we wszystkich województwach w Polsce. Przeczytaj więcej o naszych oddziałach i dowiedz się, w czym się specjalizują.

Spedycja Międzynarodowa | Omida Logistics
Spedycja Międzynarodowa
Spedycja Krajowa | Omida Logistics
Spedycja Krajowa
Firma Transportowa | Omida Logistics
Firma Transportowa
Spedycja Barcelona 🇪🇸 | Omida Logistics
Spedycja Barcelona 🇪🇸
Spedycja Biała Podlaska | Omida Logistics
Spedycja Biała Podlaska
Spedycja Białystok | Omida Logistics
Spedycja Białystok
Spedycja Bydgoszcz | Omida Logistics
Spedycja Bydgoszcz
Spedycja Chojnice | Omida Logistics
Spedycja Chojnice
Spedycja Częstochowa | Omida Logistics
Spedycja Częstochowa
Spedycja Gdańsk | Omida Logistics
Spedycja Gdańsk
Spedycja Gdynia | Omida Logistics
Spedycja Gdynia
Spedycja Katowice | Omida Logistics
Spedycja Katowice
Spedycja Kraków | Omida Logistics
Spedycja Kraków
Spedycja Kwidzyn | Omida Logistics
Spedycja Kwidzyn
Spedycja Kórnik | Omida Logistics
Spedycja Kórnik
Spedycja Poznań | Omida Logistics
Spedycja Poznań
Spedycja Radzymin | Omida Logistics
Spedycja Radzymin
Spedycja Rumunia 🇷🇴 | Omida Logistics
Spedycja Rumunia 🇷🇴
Spedycja Siedlce | Omida Logistics
Spedycja Siedlce
Spedycja Starachowice | Omida Logistics
Spedycja Starachowice
Spedycja Szczecin | Omida Logistics
Spedycja Szczecin
Spedycja Tarnowskie Góry | Omida Logistics
Spedycja Tarnowskie Góry
Spedycja Tarnów | Omida Logistics
Spedycja Tarnów
Spedycja Toruń | Omida Logistics
Spedycja Toruń
Spedycja Warszawa | Omida Logistics
Spedycja Warszawa
Spedycja Wrocław | Omida Logistics
Spedycja Wrocław
Spedycja Września | Omida Logistics
Spedycja Września
Spedycja Wypędy | Omida Logistics
Spedycja Wypędy
Spedycja Wyszków | Omida Logistics
Spedycja Wyszków
Spedycja Włocławek | Omida Logistics
Spedycja Włocławek
Spedycja Łódź | Omida Logistics
Spedycja Łódź
Spedycja Łódź | Omida Logistics
Spedycja Łódź

Spedycja - Definicja

Spedycja to usługa polegająca na zorganizowaniu przemieszczania ładunku przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych dróg, środków i sposobów transportu, w wyniku czego następuje dostarczenie towaru od nadawcy do odbiorcy. Jest to kluczowy element w dziedzinie logistyki, który umożliwia efektywny transport towarów na rynku międzynarodowym.

Rodzaje Spedycji

Istnieje wiele różnych typów spedycji, które odpowiadają różnym rodzajom ładunków i środkom transportu. Niektóre z najważniejszych typów spedycji to:

 • Spedycja Morska: Jest to forma spedycji, w której towar jest transportowany drogą morską za pomocą kontenerowców lub innych jednostek pływających.

 • Spedycja Lotnicza: Dotyczy przewozu towarów za pomocą samolotów, zapewniając szybki i skuteczny transport na duże odległości.

 • Spedycja Drogowa: Obejmuje transport ładunków drogą lądową, najczęściej za pomocą samochodów ciężarowych.

Spedycja Kolejowa: Jest to forma spedycji, w której towary są przewożone koleją, zapewniając efektywny transport na dłuższe odległości.

Spedycja drogowa

Spedycja drogowa odgrywa istotną rolę w dziedzinie transportu towarów. Jest to proces organizowania i zarządzania przewozem ładunków drogą lądową. Spedycja drogowa jest powszechnie stosowana zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, umożliwiając efektywny i szybki transport różnorodnych towarów.

Zalety Spedycji Drogowej

Spedycja drogowa oferuje wiele korzyści zarówno dla przewoźników, jak i dla firm nadających towar. Oto niektóre z głównych zalet:

 • Szybkość: Transport drogowy jest często bardziej efektywny w przypadku krótkich i średniodystansowych przewozów, zapewniając szybkie dostarczenie towarów do odbiorcy.

 • Elastyczność: Drogowe środki transportu są bardziej elastyczne i dostępne w porównaniu do niektórych innych rodzajów transportu, umożliwiając łatwiejsze dostosowanie do zmieniających się potrzeb i harmonogramów.

 • Odpowiednie dla różnych ładunków: Spedycja drogowa jest odpowiednia dla szerokiego zakresu towarów, zarówno wrażliwych na warunki atmosferyczne, jak i ładunków niebezpiecznych, które wymagają specjalnych środków zabezpieczających.

 • Monitoring i śledzenie: Przewoźnicy drogowi często oferują usługi monitoringu i śledzenia przesyłek, co umożliwia stałe monitorowanie lokalizacji towaru i zapewnienie klientom aktualnych informacji.

 • Dostępność: Drogi są powszechnie dostępne i rozwinięte, co ułatwia organizację przewozu towarów w różnych regionach.

spedycja drogowa

Spedycja morska

Jednym z rodzajów spedycji jest spedycja morska. Polega ona na organizacji transportu drogą morską za pomocą kontenerowców lub innych jednostek pływających. Spedycja morska umożliwia przewóz dużych ilości towarów na duże odległości. Jest to szczególnie przydatne w przypadku międzynarodowego handlu, gdzie towary muszą pokonać długie trasy.

Spedycja morska

Spedycja lotnicza

Spedycja lotnicza to proces organizacji i koordynacji przewozu towarów transportem lotniczym. Polega na efektywnym zarządzaniu logistycznym, dokumentacji, zabezpieczeniu przesyłek oraz monitorowaniu całego procesu transportowego. Spedycja lotnicza międzynarodowa umożliwia szybkie dostarczenie towarów na dalekie odległości, wykorzystując globalną sieć linii lotniczych i specjalistyczne kontenery lub samoloty towarowe. Jest to skuteczny sposób na transportowanie ładunków o wysokiej wartości, zapewniający bezpieczne i terminowe dostawy na całym świecie.

spedycja lotnicza

Spedycja Międzynarodowa

Spedycja międzynarodowa jest szczególnie istotna w globalnym handlu. Pozwala na przewóz towarów pomiędzy różnymi krajami, przekraczając granice i pokonując różne przeszkody. Spedytorzy specjalizujący się w spedycji międzynarodowej posiadają wiedzę i doświadczenie potrzebne do skutecznego organizowania transportu na skalę globalną.

Spedytor - Definicja. Kim jest spedytor?

Spedytor to osoba, która zawodowo zajmuje się organizowaniem przemieszczania ładunków, świadcząc odpłatnie usługi spedycjne w imieniu własnym lub w imieniu dającego zlecenie. Wyróżniamy takie pojęcia, jak spedytor główny, dalszy i zastępczy. Spedytor główny jest to przedsiębiorca, który przyjął zlecenie spedycyjne i zawarł umowę spedycji ze swoim zleceniodawcą. Spedytor zastępczy jest to podmiot, któremu spedytor główny zleca całość wykonania zadania, zaś spedytor dalszy to podmiot, którym posługuje się spedytor główny jedynie w celu przekazania mu części swoich obowiązków. Osoba pracująca w zawodzie spedytora powinna być dobrze zaznajomiona z rynkim transportowym. Dzięki swoim kontaktom, sieci własnych przedstawicielstw oraz współpracujących agentów jest w stanie zaproponować klientowi usługę, która będzie odpowiednia dla jego wymagań.

Obowiązki Spedytora

Spedytor ma szerokie spektrum obowiązków, które obejmują:

 • Organizacja przewozu: Spedytor jest odpowiedzialny za organizację i planowanie przewozu towarów od miejsca nadania do miejsca docelowego. Bierze pod uwagę różne czynniki, takie jak rodzaj towaru, odległość, termin dostawy oraz preferencje klienta.

 • Wybór środków transportu: Spedytor dokonuje odpowiedniego wyboru środka transportu, uwzględniając specyfikę towaru, odległość, terminy oraz wymagania klienta. Może to obejmować transport drogowy, morski, lotniczy lub kolejowy.

 • Komunikacja z podmiotami zewnętrznymi: Spedytor utrzymuje regularny kontakt z różnymi podmiotami zaangażowanymi w proces przewozu towarów, takimi jak przewoźnicy, agenci celni, magazyny, klientów i inni partnerzy handlowi. Zapewnia płynny przepływ informacji i koordynację działań.

 • Negocjacje i umowy: Spedytor negocjuje warunki przewozu towarów, takie jak ceny, terminy, warunki ubezpieczenia i inne szczegóły. Tworzy umowy i kontrakty, aby ustalić prawa i obowiązki wszystkich stron.

 • Dokumentacja spedycyjna: Spedytor przygotowuje niezbędną dokumentację spedycyjną, taką jak listy przewozowe, faktury, certyfikaty pochodzenia, dokumenty celne itp. Zapewnia poprawność i kompletność dokumentów.

 • Monitorowanie przewozu: Spedytor śledzi i monitoruje przewóz towarów, zapewniając aktualne informacje na temat lokalizacji i postępu dostawy. W razie konieczności podejmuje działania naprawcze, aby zapewnić terminową dostawę.

Wymogi stawiane przez Klientów, które musi spełniać spedytor

Każdy proces transportowy organizowany przed spedytorów powinien spełniać 4 podstawowe wymogi stawiane przez Klientów. Są to kolejno:

 • terminowość - najważniejszą kwestią jest dostarczenie ładunku do odbiorcy w wyznaczonym czasie;
 • pewność - posiadacz gestii transportowej musi mieć gwarancję, że realizacja procesu transportowego odbędzie się bez przeszkód, które uniemożliwią terminowe dostarczenie towaru do odbiorcy,
 • bezpieczeństwo - wykorzystanie środków i urządzeń, które zabezpieczą przesyłkę oraz pewność, że wykonawcy usług transportowych dołożą odpowiednich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo ładunku;
 • atrakcyjność ekonomiczna - cena za realizację transportu powinna satysfakcjonować zleceniodawcę.

Źródło: Podręcznik spedytora: transport, spedycja, logistyka. T. 1, Danuta Marciniak-Neiderm, Janusza Neider, Jarosław Bomba i 24 pozostałych, Wydanie VII zmienione, Gdynia, 2020

Spedytor kim jest

Dokumenty spedycyjne

Dokumenty spedycyjne są nieodłącznym elementem spedycji międzynarodowej. Wymagane dokumenty różnią się w zależności od kraju i rodzaju towaru, ale mogą obejmować fakturę handlową, list przewozowy, list przewozowy morski, certyfikaty pochodzenia i wiele innych. Dokumenty te są istotne zarówno dla celów celnych, jak i dla śledzenia przesyłki w trakcie transportu.

Przewoźnik umowny - pojęcie. Kim jest przewoźnik umowny?

Przewoźnik umowny to podmiot zawierający umowę przewozu oraz mogący wystawiać własny list przewozowy, niewykonujący jednak samodzielnie fizycznego przemieszczania towaru, czym zajmuje się, zgodnie z jego zleceniem, przewoźnik faktyczny. Jednak to przewoźnik umowny ponosi odpowiedzialność w stosunku do swojego zleceniodawcy za to, aby przesyłka została dostarczona w umowne miejsce i o umownym czasie. Rolę przewoźnika umownego, przejmując jego prawa i obowiązki, najczęściej świadczą spedytorzy.

Co to jest zewnętrzna sieć spedycyjna?

Zewnętrzna sieć spedycyjna to zespół placówek spedycyjnych, zlokalizowanych na odrębnych rynkach lokalnych, które są własnością różnych osób, jednak stale ze sobą współpracujących w celu pozyskania zleceń i pełnej kontroli procesów spedycyjnych od miejsc pochodzenia ładunków do miejsc ich przeznaczenia.

Placówkami spedycyjnymi są różne formy organizacyjne takie jak: biuro, oddział, przedstawicielstwo, spółka, biuro główne, nawet jeżeli jest to jedyna placówka danej firmy spedycyjnej.

Podsumowując, sieć spedycyjna jest konsorcjum, które składa się z różnych, niezależnych firm, ale posiadających własną strukturę organizacyjną pod postacią zarejestrowanej spółki, kierującej i koordynującej jej działalność.

Podsumowanie

Spedycja to usługa, która umożliwia zorganizowanie przewozu towarów od nadawcy do odbiorcy. Obejmuje ona wybór odpowiednich dróg, środków i sposobów transportu. Znalezienie odpowiedniego partnera spedycyjnego jest kluczowe dla skutecznego i bezpiecznego transportu towarów. Nasza firma transportowa specjalizuje się w spedycji drogowej, oferując szybkie i niezawodne rozwiązania transportowe. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaawansowanej floty pojazdów jesteśmy w stanie sprostać różnorodnym potrzebom logistycznym naszych klientów. Skontaktuj się z nami już dziś.

 • Transport
 • Logistyka
 • Firma
 • Wycena Transportu
 • Kontakt
  • PolskiEnglishEspañolRomână
Omida Logistics Sp. z o.o.
Copyright © Omida Logistics Sp. z o.o. 2010 - 2023
| Wszelkie prawa zastrzeżone
Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie plików Cookies. Więcej na Polityka Prywatności  

Z dniem 19.06.2023 nastąpiła zmiana danych adresowych. Aktualne dane znajdują się w zakładce kontakt.