CSR | Omida Logistics

CSR

Omida od lat wspiera działalność społeczną i kulturową. Poznaj obszary wspierane przez jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji TSL - Omida S.A.

Czym jest CSR - Corporate Social Responsibility?

Społeczna odpowiedzialność jest elementem strategii Omida S.A. Dlatego w codziennej pracy i planach strategicznych chcemy łączyć realizację celów biznesowych z działaniami, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby wszystkich: pracowników, klientów, partnerów biznesowych i akcjonariuszy.

Działalność CSR Omida S.A.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to podejście biznesowe, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zapewniając korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe dla wszystkich interesariuszy. Społeczna odpowiedzialność biznesu, w skrócie CSR, obejmuje różne sektory, takie jak edukacja, zdrowie, zrównoważony rozwój środowiska, rozwój społeczności, czy rozwój obszarów wiejskich. Poniżej podane są szczegóły, dotyczące projektów z zakresu CSR, które wykonała firma Omida S.A. w ostatnich latach.

CeleSpołeczne

Realizacja celów społecznych nie do osiągnięcia bez wsparcia ze strony biznesu

WsparcieSocialne

Wysoka jakość udogodnień socjalnych

WsparcieKulturowe

Wsparcie kulturowe lokalnych społeczności

DziałalnośćCharytatywna

Bezinteresowne niesienie pomocy jej potrzebującym

Rozwój zawodowy i Szkolenia

Stały rozwój zawodowy dzięki dostępności szkoleń

Rozwój młodzieży iEdukacja

Zaangażowanie w edukację i rozwój młodzieży

Dbałość oŚrodowisko

Ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko

GospodarowanieOdpadami

Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami

DziałalnośćProekologiczna

Zaangażowanie partnerów biznesowych w ramach łańcucha odpowiedzialności środowiskowej oraz inicjowanie wspólnych działań proekologicznych

The Grade | Omida Logistics
The Grade Działalność
The Avenue | Omida Logistics
The Avenue Działalność
Akademia Columbus | Omida Logistics
Akademia Columbus Działalność
Liceum Columbus | Omida Logistics
Liceum Columbus Działalność
Omida Open | Omida Logistics
Omida Open Wsparcie
Psi Piknik | Omida Logistics
Psi Piknik Wsparcie
Gala Bohaterów | Omida Logistics
Gala Bohaterów Wsparcie
Omida Team - Siatkówka | Omida Logistics
Omida Team - Siatkówka Wsparcie
Białe Lwy | Omida Logistics
Białe Lwy Wsparcie
Pierwszy Siwy Włos | Omida Logistics
Pierwszy Siwy Włos Wsparcie
Hospicjum Dudkiewicza | Omida Logistics
Hospicjum Dudkiewicza Wsparcie Gdańskiego
WAJDA, Człowiek z Gdańska | Omida Logistics
WAJDA, Człowiek z Gdańska Wsparcie wystawy
Szybkie Zapytanie
Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie plików Cookies. Więcej na Polityka Prywatności