Omida od lat wspiera działalność społeczną i kulturową. Poznaj obszary wspierane przez organizację Omida S.A.

Działalność CSR Omida S.A.

Społeczna odpowiedzialność jest elementem strategii Omida S.A. Dlatego w codziennej pracy i planach strategicznych chcemy łączyć realizację celów biznesowych z działaniami, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby wszystkich: pracowników, klientów, partnerów biznesowych i akcjonariuszy.
Społeczne

CeleSpołeczne

Realizacja celów społecznych nie do osiągnięcia bez wsparcia ze strony biznesu

Socialne

WsparcieSocialne

Wysoka jakość udogodnień socjalnych

Kulturowe

WsparcieKulturowe

Wsparcie kulturowe lokalnych społeczności

Charytatywna

DziałalnośćCharytatywna

Bezinteresowne niesienie pomocy jej potrzebującym

Szkolenia

Rozwój zawodowy i Szkolenia

Stały rozwój zawodowy dzięki dostępności szkoleń

Edukacja

Rozwój młodzieży iEdukacja

Zaangażowanie w edukację i rozwój młodzieży

Środowisko

Dbałość oŚrodowisko

Ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko

Odpadami

GospodarowanieOdpadami

Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami

Proekologiczna

DziałalnośćProekologiczna

Zaangażowanie partnerów biznesowych w ramach łańcucha odpowiedzialności środowiskowej oraz inicjowanie wspólnych działań proekologicznych

Dowiedz się więcej o projektach, które wspieramy

Społeczna odpowiedzialność biznesu to podejście biznesowe, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zapewniając korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe dla wszystkich interesariuszy. Społeczna odpowiedzialność biznesu, w skrócie CSR, obejmuje różne sektory, takie jak edukacja, zdrowie, zrównoważony rozwój środowiska, rozwój społeczności, czy rozwój obszarów wiejskich. Poniżej podane są szczegóły, dotyczące projektów z zakresu CSR, które wykonała firma Omida S.A. w ostatnich latach.

Działalność
Liceum Columbus

Nowo otwarte Liceum Columbus w Gdańsku to szkoła, w której uczniowie zyskają umiejętności i pewność siebie, pozwalające wkroczyć na drogę przywództwa dzięki m.in. zastosowaniu metodologii Leader In Me oraz innowacyjnej metodzie rozwijania kreatywności, jaką jest tutoring. Omida Group oraz Omida Logistics od lat wspiera młode talenty, a dzięki współpracy z Liceum Columbus licealiści będą mogli korzystać z darmowych praktyk, budujących w uczniach poczucie odpowiedzialności za własny rozwój. Zarząd Omida S.A. zdecydował o pełnym wsparciu tego projektu i bierze czynny udział w przygotowaniu Liceum Columbus do uruchomienia pierwszych dwóch klas.

Dzięki wsparciu Omida Liceum Columbus zyskuje możliwość stworzenia pierwszych klas dla licealistów chcących czegoś więcej dla siebie niż oferują pozostałe szkoły i oczekujących od swojego liceum indywidualnego podejścia. To pierwsze takie liceum w Trójmieście.

Działalność
Akademia Columbus

Akademia Columbus zajmuje się organizowaniem wydarzeń o tematach związanych z kompetencjami miękkimi i przedsiębiorczością. Zaprasza na spotkania ekspertów oraz praktyków, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z osobami szukającymi najlepszej drogi rozwoju w biznesie, życiu i pracy. W październiku 2014 roku zespół kilku młodych ludzi z Trójmiasta pod patronatem Omida Group rozpoczął organizację spotkań mających na celu kształtowanie nowych liderów. Obecnie Omida Group wspiera finansowo rozwój i działania Akademii Columbus

Prezes Fundacji: "Pomagamy rozwijać kompetencje miękkie poprzez spotkania z ekspertami, którzy przedstawiają swoje doświadczenia, sukcesy i porażki. Dzięki takim wydarzeniom budujemy społeczność osób rozwijających się, zainteresowanych samorozwojem, osiąganiem swoich celów i przede wszystkim biorących odpowiedzialność za swoje życie."

Działalność
The Avenue

The Avenue jest programem tutoringowym i mentoringowym dedykowanym uczennicom szkół średnich. Omida wspiera rozwój tego projektu, a managerowie Omida angażują się w spotkania i dzielą się doświadczeniami z uczestniczkami projektu.

Dzięki tutoringowi, inspirującym rozmowom i czerpaniu przykładów z życia od najlepszych profesjonalistów Omida Logistics i Omida Group, program the Avenue pozwala nabyć szereg cech charakteru takich jak: wiara w siebie, otwartość, odpowiedzialność i sprawiedliwość, uczciwość, rozwaga, służba, wytrwałość w dotrzymywaniu zobowiązań, szczerość, samodyscyplina, wytrzymałość i odwaga, lojalność, czy przywództwo. Dzięki programowi i działaniom naszych mentorów, uczennice przygotowywane są do wyboru odpowiednich studiów, poznają wielu profesjonalistów, którzy są znani ze swoich kompetencji i potrafią wprowadzić w tajniki zawodu, a także nawiązują nowe przyjaźnie i ciekawie spędzają czas na spotkaniach integracyjnych.

Działalność
The Grade

The Grade to inicjatywa mająca na celu przygotować uczniów szkół średnich na wejście w dorosłe życie. Mentorzy z Omida Group nie tylko pomagają uczestnikom podjąć odpowiednie studia, ale również biorą czynny udział w rozwoju młodzieży i kształtowaniu ich wartości. Pokazują też, w jaki sposób zaplanować swoją przyszłość oraz przekazują nowe umiejętności i charakter. To właśnie na cyklicznych spotkaniach, organizowanych przez The Grade, poruszane są ważne tematy dla każdego nastolatka. Mentorami projektu są m.in. Bartłomiej Glinka (CEO Omida Logistics) i Marek Rostkowski (CEO Omida Logistics).

Wierzymy, że dzięki różnym zajęciom, prezentacjom zawodów i indywidualnemu mentoringowi młodzi mężczyźni kształtują swój charakter i uczą się odpowiedzialności w: małżeństwie i ojcostwie, pracy zawodowej, odpowiedzialnym obywatelstwie, przyjaźni z rodziną, kolegami, sąsiadami i Bogiem. Wartością projektu są wartościowi ludzie którzy poświęcają czas na to, aby młodzież mogła świadomie zdecydować o swojej przyszłości jeszcze przed wyborem właściwej ścieżki rozwoju.

Wsparcie
"Pierwszy Siwy Włos"

W 2019 roku Omida S.A. stała się sponsorem pięknej inicjatywy, jaką był cykl warsztatów oraz koncertów połączonych z premierą płyty gdańskiego twórcy Henryka "Hubertusa" Jabłońskiego. Finansowo wsparliśmy koncert dla mieszkańców dzielnicy Gdańsk Chełm oraz 3 warsztaty. W tym samym czasie odbyła się również premiera płyty "Pierwszy siwy włos", na której - prócz najsłynniejszego szlagieru - znalazło się 9 kompozycji wokalnych oraz opracowania utworów Huberta przez gości specjalnych - Marsiję i Tomka Ziętka z Loco Star czy Maćka Polaka z Pin Park. Dzięki naszemu wsparciu proces szerzenia wiedzy i krzewienia kultury w Trójmieście nabrał większych wymiarów.

Wsparcie
"Białe Lwy"

Omida S.A. wspiera nie tylko kulturę, lecz również sport, który jest ważnym elementem w realizowaniu koncepcji "Work-Life Balance". Futbol amerykański dzięki swojej wszechstronności jest idealnym sportowym wyborem. Doskonale kształtuje charakter, tworzy i wzmacnia więzi społeczne, a także pozwala odkryć swoje talenty w zdrowej rywalizacji. W 2019 roku Omida była sponsorem wielu inicjatyw sportowych i społecznych. Jedną z nich stała się właśnie drużyna futbolu amerykańskiego - "Białe Lwy". Dzięki naszemu finansowemu wsparciu stowarzyszenie zyskało większe możliwości i mogło realizować swoje główne cele nastawione na rozwój tej dyscypliny w Gdańsku.

Wsparcie
Omida Team - siatkówka

Grupa S.A. od początku swojej działalności koncentruje się na pasji, zaangażowaniu i chęci stałego doskonalenia się ludzi będących jej częścią. Sukces firmy oparty jest na wartościach etycznych oraz działaniach skupionych na efektywności i osiąganiu założonych celów. Utrzymanie energii w pracy jest dla nas ważne, ale jeszcze bardziej lubimy gdy energia pracowników firmy wyrażona jest w zmaganiach sportowych. To dlatego Omida od lat wspiera siatkarską Ligę Trójmiasta i zespół stworzony przez pracowników Omida. Drużyna ta wielokrotnie wygrywała turnieje, m.in. IV Turniej o Puchar Gazety Wyborczej Trójmiasto, a dzięki dobremu sercu uczestników - 10 tys. zł zostało przekazanych na Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio.

Wsparcie
"Gala Bohaterów"

Omida wspiera różne inicjatywy społeczne, w tym również kulturę! W latach 2017-2019 uczestniczyliśmy w edycjach "Gali Bohaterów". Ta niezwykle ciekawa forma upamiętniająca często zapomniane nazwiska i niezwykłe osobowości z różnych dziedzin życia w pomorskiej społeczności, odegrała bardzo ważną rolę. Razem z towarzystwem "Lokomotywa", która prowadzi na co dzień szkołę i przedszkole, zorganizowaliśmy trzy takie gale - w 2017, 2018 oraz 2019. Ostatnia, "Gala bohaterów", była kontynuacją "Gali Wiedeńskiej". Wydarzenie miało miejsce w pięknym budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.