Transport ADR | Omida Logistics

Transport ADR

Dowiedz się więcej o rodzajach transportu. Sprawdź najbardziej popularne usługi w transporcie i wybierz odpowiednią dla Twojej działalności.

Transport materiałów niebezpiecznych (benzyny, gazu, fosforu) nazywamy transportem ADR. Dowiedź się jakie materiały możemy przetransportować dla Ciebie.

Transport materiałów niebezpiecznych (benzyny, gazu, fosforu) nazywamy transportem ADR. Dowiedź się jakie materiały możemy przetransportować dla Ciebie.  | Omida Logistics

ADR to skrót od „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route” i oznacza w języku polskim „Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych”.

Transport ADR oznacza transport związany z przewozem materiałów niebezpiecznych.

Materiały ADR to:

 • Gazy – zagrożenie: żrące, trujące, zapalne, np. chlor, butla propan-butan
 • Materiały ciekłe zapalne – zagrożenie: zapalne, np. benzyna
 • Materiały stałe zapalne – zagrożenie: zapalne, wybuchowe, np. siarka, zapałki, guma
 • Materiały samozapalne np. fosfor biały
 • Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne np. karbid, sód
 • Materiały utleniające – zagrożenie: posiadają w sobie nadmiar tlenu, wzmagając pożar, np. nadmanganian potasu
 • Nadtlenki organiczne np. fosfor biały
 • Materiały trujące – zagrożenie: śmiertelne zatrucie, np. cyjanek potasu, arszenik
 • Materiały zakaźne – zagrożenie: wywołują epidemię lub choroby,

np. odpady medyczne

 • Materiały promieniotwórcze – zagrożenie: napromieniowanie,

np. promieniowanie alfa, beta, gamma

 • Materiały żrące – zagrożenie: niszczą błony i skórę, np. kwasy
 • Różne materiały i przedmioty niebezpieczne – zagrożenie: różne, przez co trudno jest zakwalifikować, np. azbest, styropian, asfalt
Poznaj inne rodzaje transportu
Powrót do rodzajów transportu
 • Transport
 • Logistyka
 • Firma
 • Wycena Transportu
 • Kontakt
  • PolskiEnglishEspañolRomână
Omida Logistics Sp. z o.o.
Copyright © Omida Logistics Sp. z o.o. 2010 - 2024
| Wszelkie prawa zastrzeżone
Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie plików Cookies. Więcej na Polityka Prywatności  

Z dniem 19.06.2023 nastąpiła zmiana danych adresowych. Aktualne dane znajdują się w zakładce kontakt.