Transport Kabotażowy | Omida Logistics

Transport Kabotażowy

Dowiedz się więcej o rodzajach transportu. Sprawdź najbardziej popularne usługi w transporcie i wybierz odpowiednią dla Twojej działalności.

Transport kabotażowy to jeden z wielu typów transportu drogowego, który może być świadczony zarówno na terenie macierzystego kraju, jak i poza jego granicami.

Transport kabotażowy to jeden z wielu typów transportu drogowego, który może być świadczony zarówno na terenie macierzystego kraju, jak i poza jego granicami. | Omida Logistics

Dowiedz się, co oznacza transport kabotażowy, jakie są jego zalety oraz jakimi przepisami należy się kierować, organizując ten rodzaj transportu.

Czym jest transport kabotażowy?

Transport kabotażowy to forma przewozu, która występuje, wtedy gdy transport towarów odbywa się między dwoma punktami na obszarze tego samego państwa, z użyciem pojazdu, który jest zarejestrowany w innym kraju. Warto podkreślić, że zgodnie z definicją takie transporty uznaje się za tzw. transporty tymczasowe. Realizuje się je głównie pojazdami zarejestrowanymi poza granicami kraju, z którego pochodzi firma. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla wielu przedsiębiorców. Przede wszystkim eliminuje problem tzw. pustych przewozów.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby przeprowadzić transport kabotażowy?

Kabotaż może wykonywać każdy przewoźnik, który zgodnie z prawem wykonuje zarobkowy, drogowy przewóz rzeczy — posiada zarejestrowaną działalność oraz licencję transportową na przewozy międzynarodowe. Jest to główne kryterium, które należy spełnić, aby móc przeprowadzić ten rodzaj transportu. Ponadto trzeba mieć na uwadze kilka kluczowych aspektów:

 • Trzeba ustosunkować się do wykonania trzech przewozów kabotażowych w ciągu siedmiu dni od ostatniego rozładunku wynikającego z przewozu międzynarodowego,
 • Należy wykonać go tym samym pojazdem, którym wykonano przewóz międzynarodowy. W przypadku zespołu pojazdów — tym samym pojazdem silnikowym,
 • Należy posiadać ważne dokumenty poświadczające o stosowaniu się do przepisów dotyczących przeprowadzania transportów kabotażowych.

Jakie przepisy określają warunki kabotażu?

Dokumentem określającym zasady przeprowadzania transportu kabotażowego jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. Na terenie UE od 14 maja 2010 roku zasady określone w rozporządzeniu zastąpiły wszelkie krajowe przepisy zawierające odmienne zasady. Przepisy te określają także regulacje związane z masą i wymiarami pojazdów drogowych wykonujących kabotaż oraz wymogi dotyczące kategorii przewożonych towarów takich jak zwierzęta, materiały niebezpieczne lub narażone na przeterminowanie.

Jakie dokumenty są wymagane do wykonania transportu kabotażowego?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego określa także dokumenty, które są niezbędne do przeprowadzenia transportu kabotażowego. Należą do nich:

list CMR, który dotyczy przewozu międzynarodowego na teren państwa członkowskiego,

listy przewozowe lub podobne dokumenty dla każdego przewozu kabotażowego, w tym transportu na terenie kraju, w którym zarejestrowana jest firma transportowa.

Kiedy przewoźnik może rozpocząć wykonywanie przewozu kabotażowego?

Wykonywanie przewozu kabotażowego można rozpocząć wyłącznie w przypadku, w którym przewoźnik prowadzi transport międzynarodowy. Wszelkie towary przewożone w przychodzącym ruchu międzynarodowym powinny zostać dostarczone. W przypadku przychodzącego ruchu międzynarodowego, który obejmuje transport drogowy składający się z kilku partii, przewóz kabotażowy rozpocząć można wyłącznie po dostarczeniu wszystkich partii ładunku.

Jak długo można wykonywać transport kabotażowy?

Według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego kabotaż trwa 7 dni kalendarzowych. W terminie 7 dni przewoźnik może dokonać przewozu kabotażowego w jednym lub w większej liczbie państw członkowskich. Maksymalnie można przeprowadzić 3 operacje kabotażowe. Przewoźnik może podjąć decyzje o realizacji jednej, dwóch lub wszystkich trzech operacji kabotażowych nie w państwie członkowskim przychodzącego ruchu międzynarodowego, ale i w innych państwach członkowskich. Warto nadmienić, że czas kabotażu rozpoczyna się o godz. 00.00 dnia następującego po ostatnim rozładunku, mającym miejsce w trakcie przychodzącego ruchu międzynarodowego. Ostatni rozładunek w trakcie końcowej operacji kabotażowej powinien mieć miejsce najpóźniej siódmego dnia o godz. 24.00.

Pakiet mobilnościowy regulujący przepisy dotyczące transportu kabotażowego.

Od roku 2022 dość istotną zmianę w wykonywaniu przewozu kabotażowego wnosi pakiet mobilnościowy. Na jego mocy po wykonaniu kabotażu niezbędne będzie tzw. zamrożenie pojazdu (cooling off), mające na celu wstrzymanie wykonywania dalszych operacji kabotażowych tym samym pojazdem w tym samym państwie członkowskim na okres 4 dni.

Na co zwracać uwagę, wybierając ubezpieczenie kabotażowe?

Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku organizowania transportu kabotażowego dotyczy odpowiedzialności cywilnej ponoszonej zgodnie z obowiązującymi przepisami w kraju, w którym wykonywany jest przewóz kabotażowy. Suma gwarancyjna oraz limit dla jednego wypadku ubezpieczeniowego jest taka sama jak dla OCP w międzynarodowym ruchu drogowym. Wybierając odpowiednie ubezpieczenie transportu, w szczególności zwróć uwagę na:

 • zakres ochrony oraz składkę,
 • czy polisa w swoich warunkach jest zbieżna z zapisami ubezpieczenia OCP – przewoźnika,
 • wysokość sumy ubezpieczeniowej, upewniając się, że nie jest niższa, niż wartość ładunku,
 • listę wykluczeń, która zawiera konkretne sytuacje, w przypadku których nie będzie przysługiwało ubezpieczenie, a odszkodowanie nie zostanie wypłacone

Wykonujemy szeroki zakres usług związanych z transportem drogowym w kraju i za granicą świadcząc usługi FTL oraz LTL, dopasowane do wielu branż. Nasi wykwalifikowani spedytorzy przeprowadzą transport kabotażowy w Polsce oraz poza granicami kraju. Skontaktuj się z nami — odpowiemy na wszystkie pytania związane z organizowaniem transportu oraz ubezpieczeniem. Jako profesjonalny operator logistyczny na bieżąco śledzimy zmiany w prawie unijnym oraz znamy przepisy drogowe obowiązujące w poszczególnych państwach na terenie UE.

Poznaj inne rodzaje transportu
Powrót do rodzajów transportu
 • Transport
 • Logistyka
 • Firma
 • Wycena Transportu
 • Kontakt
  • PolskiEnglishEspañolRomână
Omida Logistics Sp. z o.o.
Copyright © Omida Logistics Sp. z o.o. 2010 - 2024
| Wszelkie prawa zastrzeżone
Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie plików Cookies. Więcej na Polityka Prywatności  

Z dniem 19.06.2023 nastąpiła zmiana danych adresowych. Aktualne dane znajdują się w zakładce kontakt.