FIT FOR 55: Pakiet zielonej transformacji UE - czym dokładnie jest?

FIT FOR 55: Pakiet zielonej transformacji UE - czym dokładnie jest? | Omida Logistics
Transport Intermodalny - Omida Logistics

W ramach ambitnego planu zielonej transformacji Unii Europejskiej transport intermodalny odgrywa kluczową rolę w osiąganiu zrównoważonych i efektywnych rozwiązań logistycznych. Pakiet „Gotowi na 55” ma na celu dostosowanie polityki UE do celów klimatycznych i redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. Przeanalizujmy, czym jest pakiet “FIT FOR 55” i w jaki sposób przewozy intermodalne przyczyniają się do transformacji transportu.

Transport Intermodalny 2

Czym jest pakiet Gotowi na 55?

Pakiet "Gotowi na 55" to zestaw wniosków ustawodawczych, które zostały zaproponowane przez Unię Europejską w ramach planu zielonej transformacji, mającego na celu osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do roku 2030. Pakiet ten ma dostosować unijne przepisy oraz wprowadzić nowe inicjatywy, aby polityka UE była zgodna z celami klimatycznymi, które zostały ustalone przez Radę Europejską i Parlament Europejski.

Jakie są założenia Fit for 55?

W skład pakietu "Gotowi na 55" wchodzą różne propozycje zmian w istniejących przepisach oraz wprowadzenie nowych regulacji w kluczowych obszarach. Oto niektóre z głównych elementów pakietu:

 1. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): Pakiet przewiduje zreformowanie tego systemu, który obejmuje emisje dwutlenku węgla dla energochłonnych sektorów przemysłu i wytwarzania energii. Nowe przepisy mają na celu uczynienie systemu bardziej ambitnym i skutecznym w redukcji emisji.

 2. Transport: W ramach pakietu "Gotowi na 55" zaproponowane są środki mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu, w tym objęcie emisjami z transportu morskiego oraz zaostrzenie wymagań dotyczących efektywności energetycznej pojazdów.

 3. Energia odnawialna: Pakiet obejmuje propozycje dotyczące zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w ogólnym koszyku energetycznym. Przewiduje się podniesienie obecnego celu udziału energii odnawialnej z 32% do co najmniej 40% do roku 2030.

 4. Efektywność energetyczna: W ramach pakietu proponowane są środki mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej w różnych sektorach, takich jak budownictwo, przemysł i usługi. Przewiduje się m.in. zaostrzenie obowiązku rocznych oszczędności energii oraz wprowadzenie środków mających na celu redukcję zużycia energii w budynkach sektora publicznego.

 5. Inne obszary: Pakiet "Gotowi na 55" dotyczy również innych dziedzin, takich jak sektor leśnictwa, redukcja emisji metanu, rozwój rynku wodoru i zdekarbonizowanego gazu, oraz wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków.

co-wchodzi-w-sklad-pakietu-fit-for-55

“Co wchodzi w skład pakietu FIT FOR 55?” Źródło: https://www.consilium.europa.eu/

W jaki sposób transport intermodalny przyczynia się do tej transformacyjnej przemiany?

 1. Wzmacnianie integracji modalnej: Transport intermodalny łączy różne rodzaje transportu, takie jak kolej, drogi i żegluga, aby zoptymalizować efektywność i zmniejszyć wpływ na środowisko. Poprzez harmonijne połączenie różnych rodzajów transportu umożliwia efektywne przemieszczanie towarów, jednocześnie minimalizując emisje dwutlenku węgla i korki drogowe.

 2. Przejście na zrównoważone rodzaje transportu: Transport intermodalny promuje korzystanie z bardziej ekologicznych rodzajów transportu, takich jak kolej i drogi wodne, które mają mniejszy ślad węglowy w porównaniu do tradycyjnego transportu drogowego. Przenoszenie ładunków z ciężarówek na pociągi lub statki na długich trasach znacznie redukuje emisje gazów cieplarnianych i przyczynia się do czystszych powietrza oraz zmniejszenia zatorów drogowych.

 3. Wykorzystanie infrastruktury: Pakiet „Gotowi na 55” podkreśla rozwój infrastruktury dla alternatywnych paliw, w tym rozbudowę stacji ładowania i tankowania pojazdów elektrycznych i niskoemisyjnych. Inwestycje w infrastrukturę wspierają harmonijną integrację transportu intermodalnego, umożliwiając korzystanie ze zrównoważonych paliw i technologii we wszystkich rodzajach transportu.

 4. Zapewnienie efektywnych operacji: Transport intermodalny optymalizuje łańcuch logistyczny poprzez usprawnienie procesów, skrócenie czasu transportu i minimalizację pustych przemieszczeń kontenerów. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii i platform cyfrowych, takich jak śledzenie w czasie rzeczywistym i inteligentne planowanie trasy, operatorzy logistyczni transportu intermodalnego zwiększają efektywność operacyjną i wykorzystanie zasobów, prowadząc do dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 5. Zgodność z inicjatywami UE: Transport intermodalny doskonale wpisuje się w cele pakietu „Gotowi na 55”, który dąży do zrównoważonego transportu i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przykładowo, reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) promuje redukcję emisji w sektorach transportu morskiego i lotniczego, stwarzając warunki dla intermodalnych rozwiązań logistycznych.

Pakiet FIT FOR 55 a transport intermodalny.

Transport intermodalny odgrywa istotną rolę w zielonej transformacji UE, dostarczając zrównoważonych i efektywnych rozwiązań logistycznych. Poprzez integrację różnych rodzajów transportu, przejście na bardziej ekologiczne opcje, wykorzystanie infrastruktury, zapewnienie efektywnych operacji i zgodność z inicjatywami UE, transport intermodalny przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i budowy bardziej zrównoważonej przyszłości. Jako doświadczona firma transportowa Omida Logistics zobowiązuje się do przyjęcia rozwiązań intermodalnych i współpracy z naszymi partnerami, aby wspólnie przyspieszyć transformację na rzecz bardziej ekologicznego i odpornego sektora transportu w UE.

Transport intermodalny to jeden z rodzajów transportu kombinowanego. Wykorzystanie transportu kombinowanego obniża emisję CO2 i zmniejsza zużycie energii w przeliczeniu na jednostkę ładunkową. Przeczytaj więcej o tym, jak transport intermodalny wpływa na ekologię światową.

Podsumowując, Pakiet "Gotowi na 55" jest istotnym krokiem Unii Europejskiej w realizacji celów klimatycznych i budowy bardziej zrównoważonej gospodarki. Przyjęcie i wdrożenie tych wniosków ustawodawczych ma na celu przyspieszenie transformacji ekologicznej i ograniczenie wpływu zmian klimatycznych.

Dzięki wykorzystaniu transportu intermodalnego obniżamy emisję CO2 nawet o 70%. Przykładowo pociąg na trasie Poznań - Barcelona to 75% oszczędności emisji dwutlenku węgla, 90% oszczędności emisji tlenku azotu i 80% oszczędności w emisji pyłu w stosunku do transportu samochodowego - 500 transportów na tej trasie to około 900 ton CO2 mniej.

Wybierz Transport Intermodalny i zyskaj przewagę w Biznesie

Wykorzystujemy różne metody transportu w tym transport drogowy, morski i kolejowy. Jedna jednostka wiele możliwości - zobacz jak to robimy!

Zapraszamy również do wysłuchania wypowiedzi Łukasza Eriksonsa, Dyrektora Produktu Intermodal, o naszych działaniach w zakresie transportu intermodalnego.

Transport kontenerem intermodalnym typu refeer na trasie Polska-Włochy!

Dobre wieści płyną prosto z Polski do Włoch! Dział Intermodal Omida Logistics właśnie wysłał pierwszy transport kontenerem intermodalnym typu refeer na trasie Polska-Włochy. 🚛❄️

▶ W ramach projektu, Omida Logistics zagwarantuje w 2023 obsługę dostawy produktów z branży FMCG w temperaturze kontrolowanej.

▶ Jeszcze w tym roku planujemy wspólną kampanię, mającą na celu zwiększenie świadomości i popularności rozwiązań intermodalnych, które przyczyniają się do redukcji emisji CO2. ♻

▶ Transport intermodalny doskonale wpisuje się w założenia projektu "FIT FOR 55", którego celem jest zmniejszenie emisji CO2 w UE o co najmniej 55% do roku 2030. 🌍 Dzięki wykorzystaniu naczep intermodalnych, możemy przyczynić się do osiągnięcia tych ambitnych celów.

Gratulujemy Działowi Intermodalnemu, który konsekwentnie zwiększa zasięg oferowanych przez Omida Logistics usług. 👏

Omida-Intermodal

Jakie cele przyjęła Unia Europejska odnośnie redukcji gazów cieplarnianych do 2030 r. i do 2050 r.?

Unia Europejska przyjęła następujące cele odnośnie redukcji gazów cieplarnianych w ramach Fit For 55:

Cel do 2030 roku: Unia Europejska zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Jest to krok ku osiągnięciu średnio- i długoterminowego celu związane z neutralnością klimatyczną.

Cel do 2050 roku: Unia Europejska założyła sobie długoterminowy cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Oznacza to, że do tego czasu emisje gazów cieplarnianych będą zrównoważone przez usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery lub kompensację emisji poprzez działania proekologiczne.

Te cele mają na celu ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatu, takich jak ocieplenie globalne, ekstremalne zjawiska pogodowe i utrata różnorodności biologicznej. Unia Europejska stara się prowadzić walkę ze zmianami klimatu poprzez przyjmowanie ambitnych środków i wspieranie transformacji na rzecz bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarki.

Jaki jest cel Fit for 55?

Celem Fit for 55 jest realizacja celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałaniem zmianom klimatu w Unii Europejskiej. Pakiet ten zakłada redukcję emisji o co najmniej 55% do 2030 roku w porównaniu z poziomem sprzed 1990 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Fit for 55 proponuje szereg inicjatyw i regulacji dotyczących sektorów energetyki, transportu międzynarodowego i krajowego, budownictwa i przemysłu w celu wspierania transformacji na bardziej zrównoważoną i niskoemisyjną gospodarkę.

Fit for 55

Przeczytaj również

Uruchamiamy własny pociąg i nowe połączenie w relacji Poznań - Duisburg | Omida Logistics

Uruchamiamy własny pociąg i nowe połączenie w relacji Poznań - Duisburg

Nasza nowa linia kolejowa na trasie Poznań-Duisburg zapewnia dwa odjazdy z Polski oraz dwa odjazdy z Niemiec tygodniowo. Zapraszamy na reportaż z uroczystego otwarcia nowej linii w Gądkach.

Wyzwania rynku transportu intermodalnego i zakup ekologicznych środków transportu | Omida Logistics

Wyzwania rynku transportu intermodalnego i zakup ekologicznych środków transportu

Omida Intermodal dzięki swojemu innowacyjnemu podejściu do transportu intermodalnego nie tylko przyczynia się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko, ale również otwiera nowe możliwości dla biznesu.

Więcej artykułów

Newsletter

Zapisz się i zyskaj więcej. Dołącz do subskrybentów newslettera Omida Logistics. Bądź na bieżąco z aktualnościami i ofertami TSL.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści pochodzących od Omida Logistics Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Omida Logistics Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących celem przedstawienia informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Omida Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Omida). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Aleja Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk, przez e-mail: bok@omida.pl lub telefonicznie: +48 58 741 88 14. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przygotowania ofert dotyczących produktów i usług Omida. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

 • Transport
 • Logistyka
 • Firma
 • Wycena Transportu
 • Kontakt
  • PolskiEnglishEspañolRomână
Omida Logistics Sp. z o.o.
Copyright © Omida Logistics Sp. z o.o. 2010 - 2024
| Wszelkie prawa zastrzeżone