FIT FOR 55: Pakiet zielonej transformacji UE - czym dokładnie jest?

FIT FOR 55: Pakiet zielonej transformacji UE - czym dokładnie jest? | Omida Logistics
Transport Intermodalny - Omida Logistics

W ramach ambitnego planu zielonej transformacji Unii Europejskiej transport intermodalny odgrywa kluczową rolę w osiąganiu zrównoważonych i efektywnych rozwiązań logistycznych. Pakiet „Gotowi na 55” ma na celu dostosowanie polityki UE do celów klimatycznych i redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. Przeanalizujmy, czym jest pakiet “FIT FOR 55” i w jaki sposób przewozy intermodalne przyczyniają się do transformacji transportu.

Transport Intermodalny 2

Czym jest pakiet Gotowi na 55?

Pakiet "Gotowi na 55" to zestaw wniosków ustawodawczych, które zostały zaproponowane przez Unię Europejską w ramach planu zielonej transformacji, mającego na celu osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do roku 2030. Pakiet ten ma dostosować unijne przepisy oraz wprowadzić nowe inicjatywy, aby polityka UE była zgodna z celami klimatycznymi, które zostały ustalone przez Radę Europejską i Parlament Europejski.

Jakie są założenia Fit for 55?

W skład pakietu "Gotowi na 55" wchodzą różne propozycje zmian w istniejących przepisach oraz wprowadzenie nowych regulacji w kluczowych obszarach. Oto niektóre z głównych elementów pakietu:

 1. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): Pakiet przewiduje zreformowanie tego systemu, który obejmuje emisje dwutlenku węgla dla energochłonnych sektorów przemysłu i wytwarzania energii. Nowe przepisy mają na celu uczynienie systemu bardziej ambitnym i skutecznym w redukcji emisji.

 2. Transport: W ramach pakietu "Gotowi na 55" zaproponowane są środki mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu, w tym objęcie emisjami z transportu morskiego oraz zaostrzenie wymagań dotyczących efektywności energetycznej pojazdów.

 3. Energia odnawialna: Pakiet obejmuje propozycje dotyczące zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w ogólnym koszyku energetycznym. Przewiduje się podniesienie obecnego celu udziału energii odnawialnej z 32% do co najmniej 40% do roku 2030.

 4. Efektywność energetyczna: W ramach pakietu proponowane są środki mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej w różnych sektorach, takich jak budownictwo, przemysł i usługi. Przewiduje się m.in. zaostrzenie obowiązku rocznych oszczędności energii oraz wprowadzenie środków mających na celu redukcję zużycia energii w budynkach sektora publicznego.

 5. Inne obszary: Pakiet "Gotowi na 55" dotyczy również innych dziedzin, takich jak sektor leśnictwa, redukcja emisji metanu, rozwój rynku wodoru i zdekarbonizowanego gazu, oraz wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków.

co-wchodzi-w-sklad-pakietu-fit-for-55

“Co wchodzi w skład pakietu FIT FOR 55?” Źródło: https://www.consilium.europa.eu/

W jaki sposób transport intermodalny przyczynia się do tej transformacyjnej przemiany?

 1. Wzmacnianie integracji modalnej: Transport intermodalny łączy różne rodzaje transportu, takie jak kolej, drogi i żegluga, aby zoptymalizować efektywność i zmniejszyć wpływ na środowisko. Poprzez harmonijne połączenie różnych rodzajów transportu umożliwia efektywne przemieszczanie towarów, jednocześnie minimalizując emisje dwutlenku węgla i korki drogowe.

 2. Przejście na zrównoważone rodzaje transportu: Transport intermodalny promuje korzystanie z bardziej ekologicznych rodzajów transportu, takich jak kolej i drogi wodne, które mają mniejszy ślad węglowy w porównaniu do tradycyjnego transportu drogowego. Przenoszenie ładunków z ciężarówek na pociągi lub statki na długich trasach znacznie redukuje emisje gazów cieplarnianych i przyczynia się do czystszych powietrza oraz zmniejszenia zatorów drogowych.

 3. Wykorzystanie infrastruktury: Pakiet „Gotowi na 55” podkreśla rozwój infrastruktury dla alternatywnych paliw, w tym rozbudowę stacji ładowania i tankowania pojazdów elektrycznych i niskoemisyjnych. Inwestycje w infrastrukturę wspierają harmonijną integrację transportu intermodalnego, umożliwiając korzystanie ze zrównoważonych paliw i technologii we wszystkich rodzajach transportu.

 4. Zapewnienie efektywnych operacji: Transport intermodalny optymalizuje łańcuch logistyczny poprzez usprawnienie procesów, skrócenie czasu transportu i minimalizację pustych przemieszczeń kontenerów. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii i platform cyfrowych, takich jak śledzenie w czasie rzeczywistym i inteligentne planowanie trasy, operatorzy logistyczni transportu intermodalnego zwiększają efektywność operacyjną i wykorzystanie zasobów, prowadząc do dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 5. Zgodność z inicjatywami UE: Transport intermodalny doskonale wpisuje się w cele pakietu „Gotowi na 55”, który dąży do zrównoważonego transportu i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przykładowo, reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) promuje redukcję emisji w sektorach transportu morskiego i lotniczego, stwarzając warunki dla intermodalnych rozwiązań logistycznych.

Pakiet FIT FOR 55 a transport intermodalny.

Transport intermodalny odgrywa istotną rolę w zielonej transformacji UE, dostarczając zrównoważonych i efektywnych rozwiązań logistycznych. Poprzez integrację różnych rodzajów transportu, przejście na bardziej ekologiczne opcje, wykorzystanie infrastruktury, zapewnienie efektywnych operacji i zgodność z inicjatywami UE, transport intermodalny przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i budowy bardziej zrównoważonej przyszłości. Jako doświadczona firma transportowa Omida Logistics zobowiązuje się do przyjęcia rozwiązań intermodalnych i współpracy z naszymi partnerami, aby wspólnie przyspieszyć transformację na rzecz bardziej ekologicznego i odpornego sektora transportu w UE.

Transport intermodalny to jeden z rodzajów transportu kombinowanego. Wykorzystanie transportu kombinowanego obniża emisję CO2 i zmniejsza zużycie energii w przeliczeniu na jednostkę ładunkową. Przeczytaj więcej o tym, jak transport intermodalny wpływa na ekologię światową.

Podsumowując, Pakiet "Gotowi na 55" jest istotnym krokiem Unii Europejskiej w realizacji celów klimatycznych i budowy bardziej zrównoważonej gospodarki. Przyjęcie i wdrożenie tych wniosków ustawodawczych ma na celu przyspieszenie transformacji ekologicznej i ograniczenie wpływu zmian klimatycznych.

Dzięki wykorzystaniu transportu intermodalnego obniżamy emisję CO2 nawet o 70%. Przykładowo pociąg na trasie Poznań - Barcelona to 75% oszczędności emisji dwutlenku węgla, 90% oszczędności emisji tlenku azotu i 80% oszczędności w emisji pyłu w stosunku do transportu samochodowego - 500 transportów na tej trasie to około 900 ton CO2 mniej.

Wybierz Transport Intermodalny i zyskaj przewagę w Biznesie

Wykorzystujemy różne metody transportu w tym transport drogowy, morski i kolejowy. Jedna jednostka wiele możliwości - zobacz jak to robimy!

Zapraszamy również do wysłuchania wypowiedzi Łukasza Eriksonsa, Dyrektora Produktu Intermodal, o naszych działaniach w zakresie transportu intermodalnego.

Transport kontenerem intermodalnym typu refeer na trasie Polska-Włochy!

Dobre wieści płyną prosto z Polski do Włoch! Dział Intermodal Omida Logistics właśnie wysłał pierwszy transport kontenerem intermodalnym typu refeer na trasie Polska-Włochy. 🚛❄️

▶ W ramach projektu, Omida Logistics zagwarantuje w 2023 obsługę dostawy produktów z branży FMCG w temperaturze kontrolowanej.

▶ Jeszcze w tym roku planujemy wspólną kampanię, mającą na celu zwiększenie świadomości i popularności rozwiązań intermodalnych, które przyczyniają się do redukcji emisji CO2. ♻

▶ Transport intermodalny doskonale wpisuje się w założenia projektu "FIT FOR 55", którego celem jest zmniejszenie emisji CO2 w UE o co najmniej 55% do roku 2030. 🌍 Dzięki wykorzystaniu naczep intermodalnych, możemy przyczynić się do osiągnięcia tych ambitnych celów.

Gratulujemy Działowi Intermodalnemu, który konsekwentnie zwiększa zasięg oferowanych przez Omida Logistics usług. 👏

Omida-Intermodal

Jakie cele przyjęła Unia Europejska odnośnie redukcji gazów cieplarnianych do 2030 r. i do 2050 r.?

Unia Europejska przyjęła następujące cele odnośnie redukcji gazów cieplarnianych w ramach Fit For 55:

Cel do 2030 roku: Unia Europejska zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Jest to krok ku osiągnięciu średnio- i długoterminowego celu związane z neutralnością klimatyczną.

Cel do 2050 roku: Unia Europejska założyła sobie długoterminowy cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Oznacza to, że do tego czasu emisje gazów cieplarnianych będą zrównoważone przez usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery lub kompensację emisji poprzez działania proekologiczne.

Te cele mają na celu ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatu, takich jak ocieplenie globalne, ekstremalne zjawiska pogodowe i utrata różnorodności biologicznej. Unia Europejska stara się prowadzić walkę ze zmianami klimatu poprzez przyjmowanie ambitnych środków i wspieranie transformacji na rzecz bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarki.

Jaki jest cel Fit for 55?

Celem Fit for 55 jest realizacja celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałaniem zmianom klimatu w Unii Europejskiej. Pakiet ten zakłada redukcję emisji o co najmniej 55% do 2030 roku w porównaniu z poziomem sprzed 1990 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Fit for 55 proponuje szereg inicjatyw i regulacji dotyczących sektorów energetyki, transportu międzynarodowego i krajowego, budownictwa i przemysłu w celu wspierania transformacji na bardziej zrównoważoną i niskoemisyjną gospodarkę.

Fit for 55

Więcej artykułów

Newsletter

Zapisz się i zyskaj więcej. Dołącz do subskrybentów newslettera Omida Logistics. Bądź na bieżąco z aktualnościami i ofertami TSL.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści pochodzących od Omida Logistics Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Omida Logistics Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących celem przedstawienia informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Omida Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Omida). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Aleja Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk, przez e-mail: bok@omida.pl lub telefonicznie: +48 58 741 88 14. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przygotowania ofert dotyczących produktów i usług Omida. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

 • Transport
 • Logistyka
 • Firma
 • Wycena Transportu
 • Kontakt
  • PolskiEnglishEspañolRomână
Omida Logistics Sp. z o.o.
Copyright © Omida Logistics Sp. z o.o. 2010 - 2024
| Wszelkie prawa zastrzeżone
Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie plików Cookies. Więcej na Polityka Prywatności  

Z dniem 19.06.2023 nastąpiła zmiana danych adresowych. Aktualne dane znajdują się w zakładce kontakt.