Logistyk - czym się zajmuje i jak wygląda jego praca?

Logistyk - czym się zajmuje i jak wygląda jego praca? | Omida Logistics

Logistyka to skomplikowany system, który opiera się o wiele aspektów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie branży TSL oraz stanowiący jednocześnie kręgosłup każdej nowoczesnej gospodarki. W dobie coraz bardziej złożonych procesów takich jak zarządzanie logistyką czy łańcuchami dostaw stało się jasne, że logistyka w XXI wieku jest nie tylko wyzwaniem, ale i sztuką prawidłowej organizacji. Właściwe planowanie, optymalizacja procesów, zarządzanie zasobami i magazynem, a także umiejętność reagowania na nieprzewidziane sytuacje, to tylko kilka aspektów, które każdy logistyk musi mieć na uwadze.

Na łamach tego bloga zamierzamy podzielić się z Wami wiedzą i doświadczeniem w zakresie najnowszych trendów i rozwiązań w logistyce z punktu widzenia logistyka bądź osoby, która zamierza nim zostać. Będziemy omawiać najnowsze technologie takie jak blockchain czy sztuczna inteligencja w logistyce oraz próbować zrozumieć jakie wyzwania i możliwości stoją przed nami w najbliższej przyszłości.

Spis treści:

 • Wprowadzenie
 • Czym jest logistyka?
 • Czym zajmuje się logistyk?
 • Praca logistyka - jak wygląda?
 • Kto może pracować w logistyce?
 • Logistyk a spedytor - jakie są różnice?
 • Jak zostać logistykiem?
 • Sztuczna inteligencja w logistyce
 • Logistyka w dobie ekologii
 • Podsumowanie: istota logistyka w branży TSL

Czym jest logistyka?

Logistyka to praktyczne działania związane z zarządzaniem przepływu towarów, usług i informacji od miejsca ich powstania do miejsca, w którym będą zużyte lub skonsumowane. Obejmuje to zarządzanie wszelkimi zasobami, które są niezbędne do tego procesu, takimi jak materiały, wyposażenie, magazyny oraz praca ludzka. Logistyka jest integralnym elementem niemal każdej branży i organizacji, od produkcji i handlu po usługi i sektor publiczny.

W ramach logistyki dokonuje się również koordynacji różnych etapów łańcucha dostaw, w tym transport międzynarodowy i krajowy, przechowywanie, zaopatrzenie oraz dystrybucja. Na logistykę wpływają różnorodne czynniki, takie jak technologia, legislacja, praktyki biznesowe, a także warunki ekonomiczne i społeczne danego państwa. Dlatego też logistyka jest dziedziną interdyscyplinarną, która łączy w sobie elementy zarządzania, ekonomii, inżynierii i technologii.

Czym zajmuje się logistyk?

W branży TSL specjalista ds. logistyki jest odpowiedzialny za koordynację przepływu surowców, półproduktów i gotowych wyrobów, z myślą o zminimalizowaniu czasu przebywania towarów w magazynach i optymalizacji procesu dostarczania ich do miejsca przeznaczenia wykorzystując w tym celu np. transport drogowy czy transport intermodalny. Ta osoba zarządza również kosztami operacyjnymi, upewniając się, że są one zoptymalizowane w kontekście całościowej efektywności operacyjnej.

Specjalista ds. logistyki nadzoruje również zarządzanie zapasami (w tym monitoring i kontrola stanów magazynowych), za koordynację i zarządzanie transportem, w tym selekcję dostawców, planowanie tras i zarządzanie flotą. Współpracuje również z działami zakupów i sprzedaży w celu prognozowania popytu oraz optymalizacji działania firmy. Logistyk odpowiedzialny jest także za zarządzanie systemem identyfikacji i etykietowania towarów. Dodatkowo logistyk może być zaangażowany w zarządzanie relacjami z Klientami, zwłaszcza w aspektach związanych z obsługą reklamacji, co stanowi element kluczowy w utrzymaniu wysokiego poziomu satysfakcji.

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku logistyka jest więc kompleksowy i wielowymiarowy, a realizowane zadania są dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa w branży TSL. Specjalista ds. logistyki jest zatem nie tylko koordynatorem, ale także analitykiem i strategiem, który musi dobierać odpowiednie proporcje pomiędzy różnymi wymogami i wyzwaniami, aby zapewnić płynność i efektywność operacji logistycznych.

Praca logistyka - jak wygląda?

Dzień w pracy logistyka może być pełen wyzwań, zaczynając od monitorowania i koordynowania przepływu towarów w łańcuchu dostaw, przez zarządzanie relacjami z dostawcami i Klientami, aż po analizy danych i optymalizację kosztów. Logistyk często rozpoczyna dzień od sprawdzenia aktualnych stanów magazynowych i nadchodzących dostaw, aby zaplanować działania na najbliższy okres. Logistyk jest osobą, która musi być w stałym kontakcie z różnymi działami w firmie – od działu zakupów i produkcji, przez magazyn, aż po dział sprzedaży i obsługi Klienta. Komunikacja zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna jest tu kluczowa, ponieważ logistyk jest często łącznikiem między firmą logistyczną a jej kontrahentami.

W trakcie dnia logistyka może pojawić się wiele sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji: opóźnienia w dostawach, problemy z jakością towarów, awarie maszyn czy inne nieprzewidziane zdarzenia, które mogą wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie łańcucha dostaw. Logistyk musi być więc osobą dobrze zorganizowaną, zdolną do szybkiego podejmowania decyzji i działania w sytuacjach kryzysowych. Nie można zapomnieć o aspekcie technologicznym w pracy logistyka. Nowoczesne systemy informatyczne do zarządzania logistyką i magazynem (np. ERP oraz WMS) są narzędziami, z których logistyk korzysta na co dzień, dlatego znajomość takich innowacyjnych systemów jest niezbędna, aby praca logistyka mogła przynosić oczekiwane rezultaty.

logistyka magazynowa - Omida Logistics

Kto może pracować w logistyce?

Praca u operatora logistycznego jest otwarta dla szerokiego spektrum osób o różnych kwalifikacjach i umiejętnościach indywidualnych, jednakże istnieją pewne podstawowe wymagania i predyspozycje, które ułatwiają sukces w tej dziedzinie.

 1. Wykształcenie: Preferowane jest wykształcenie średnie techniczne lub wyższe, zwłaszcza w dziedzinach takich jak logistyka, zarządzanie, inżynieria przemysłowa czy ekonomia. Nie jest to jednak regułą, ponieważ praktyczne doświadczenie również jest cenione.
 2. Umiejętności Analityczne: Zrozumienie procesów, umiejętność analizy danych i wykorzystania wniosków w celu optymalizacji.
 3. Kompetencje Komunikacyjne: Logistyka wymaga współpracy z różnymi działami i zewnętrznymi partnerami. Umiejętności komunikacyjne są więc niezbędne.
 4. Znajomość Języków Obcych: W międzynarodowym środowisku logistycznym znajomość jednego lub więcej języków obcych może być znaczącym atutem podczas procesu rekrutacji.
 5. Znajomość Technologii: Biegłość w korzystaniu z nowoczesnych narzędzi IT, w tym systemów zarządzania łańcuchem dostaw (ERP, WMS), jest coraz częściej wymagana.
 6. Elastyczność i Zdolność do Radzenia sobie ze Stresem: Środowisko logistyczne jest dynamiczne i często wymaga szybkich, zdecydowanych decyzji, dlatego odporność na stres i elastyczność w radzeniu sobie z przeciwnościami są bardzo pożądane.
 7. Doświadczenie w Branży: Osoby z doświadczeniem w transporcie, zarządzaniu magazynem czy innych dziedzinach związanych z logistyką mają łatwiejszy start podczas etapu wdrażania.
 8. Certyfikaty i Szkolenia: Specjalistyczne certyfikaty, np. w zakresie zarządzania projektem lub zespołem, mogą być dodatkowym atutem.

W logistyce można znaleźć różnorodne stanowiska – od specjalistów ds. zarządzania łańcuchem dostaw, przez analityków i planistów, aż po kierowników logistyki. Odmienny profil każdego z tych stanowisk sprawia, że branża ta oferuje bogate możliwości kariery dla osób o różnych predyspozycjach i umiejętnościach.

Logistyk a spedytor - jakie są różnice?

Chociaż role logistyka i spedytora w branży TSL są często mylone ze względu na ich współzależność, są to jednak dwa odmiennie specjalizowane obszary z własnymi zestawami kompetencji i zakresami obowiązków.

 • Specjalista ds. logistyki skupia się głównie na zarządzaniu kompleksowym łańcuchem dostaw, włączając w to planowanie, koordynację i nadzór nad przepływem towarów od momentu ich pozyskania aż do dostarczenia Klientowi. Jego zadania mogą również obejmować analizy kosztowe, optymalizację procesów i zarządzanie relacjami z dostawcami oraz Klientami.

 • Spedytor odgrywa kluczową rolę w organizacji i realizacji konkretnych operacji transportowych. Jego obowiązki obejmują analizę dostępnych opcji transportowych, negocjację stawek z przewoźnikami, ustalanie harmonogramów i tras przewozu, jak również koordynację pakowania, załadunku i rozładunku towarów. Dodatkowo spedytor jest odpowiedzialny za kompletację i zarządzanie dokumentacją przewozową, co wymaga od niego głębokiej znajomości regulacji, w tym międzynarodowych klauzul handlowych, takich jak Incoterms. Spedytor może również angażować się w procesy odprawy celnej i innych formalności związanych z przewozem międzynarodowym.

Poznajcie nasz zespół spedytorów z oddziału Omida w Wyszkowie!

Jak zostać logistykiem?

Zarządzanie logistyką w sektorze TSL wymaga zaawansowanego zestawu umiejętności i kompetencji miękkich takich jak odpowiedzialność i koncentracja, kreatywne myślenie, chęć zdobywania nowej wiedzy oraz szybkość podejmowania decyzji. W związku z tym stawiane są szczegółowe kryteria kwalifikacyjne dla osób aspirujących do objęcia tego typu pracy. W kontekście wykształcenia, preferowane jest posiadanie dyplomu z technikum logistycznego lub równorzędnej szkoły branżowej przygotowującej do pracy w logistyce. Coraz częściej mile widziane są także studia wyższe o profilu technicznym lub ekonomicznym, ze specjalizacją w logistyce lub dziedzinach pokrewnych.

Posiadanie wyższego wykształcenia nie tylko umożliwia pełniejsze zrozumienie skomplikowanych procesów logistycznych, ale również otwiera drogę do bardziej zaawansowanych ról zawodowych, takich jak specjalista ds. logistyki czy kierownik działu logistyki. Wynika z tego także potencjał do osiągnięcia wyższych progów wynagrodzenia, co dodatkowo podnosi atrakcyjność kariery w branży TSL.

Zakres wiedzy zdobytej uzyskując wykształcenie ukierunkowane w pracę w logistyce, jest szeroki i obejmuje elementy prawa przewozowego, cywilnego i handlowego, jak również zasady marketingu, mikroekonomię oraz zarządzanie transportem. Te interdyscyplinarne kompetencje są kluczowe w przypadku ubiegania się o stanowisko logistyka w firmie transportowej.

Sztuczna inteligencja w logistyce

Sztuczna inteligencja (AI) wprowadza rewolucję w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, oferując możliwości, które były dotąd nieosiągalne. Zmiany te dotyczą m.in. optymalizacji i planowania tras, odpowiednie zarządzanie magazynem oraz towarami importowanymi/eksportowanymi, monitorowanie i śledzenie ładunków a także automatyzacja w zakresie obsługi Klienta dzięki systemom takim jak CRM. Wprowadzenie sztucznej inteligencji w logistyce jest procesem złożonym, czasochłonnym i wymagającym, ale oferuje również ogromne korzyści w zakresie efektywności, redukcji kosztów i konkurencyjności. Potencjał tej technologii w sektorze logistycznym jest ogromny i prawdopodobnie zobaczymy w najbliższych latach jeszcze więcej innowacji, które zdecydowanie wpłyną na kształt branży TSL.

Logistyka w dobie ekologii

W branży logistycznej i zawodzie logistyka nie można również zapomnieć o ekologii w transporcie i procesach związanych z branżą TSL, który staje się coraz bardziej kluczowy podczas organizacji transportu czy zakupu nowej floty. Biorąc pod uwagę aspekt ekologiczny, można zadawać sobie szereg pytań:

 • Jak zrównoważyć potrzeby logistyczne z troską o środowisko?

 • Jakie są najlepsze praktyki i jak je wdrożyć w naszych codziennych operacjach?

Dążenie do wzmocnienia polityki zrównoważonego rozwoju i minimalizacja wpływu na środowisko naturalne stały się nie tylko wyzwaniem, ale i imperatywem dla branży TSL. W tym kontekście pojawił się termin "zielona logistyka", który zakłada przemyślane zarządzanie łańcuchem dostaw w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska. Wiele państw europejskich wprowadza innowacyjne projekty i rozwiązania skrojone na potrzeby rozwoju ekologii w branży transportowej. Przykładem stała się Szwecja, która wprowadziła autonomiczne ciągniki Volvo Vera do swojej floty, na razie jednak tylko w obrębie terenów, gdzie znajdują się magazyny i składowiska - pisaliśmy o tym na naszej stronie transport Polska - Szwecja. Ciągniki te mają obniżyć koszty operacyjne transportu o 60% oraz nie przyczyniać się do zanieczyszczania środowiska. Poniżej prezentujemy film, w którym przedstawiono autonomiczne ciągniki Volvo Vera.

Podsumowanie

Logistyka to niezwykle dynamiczna i różnorodna dziedzina, oferująca szereg wielu możliwości rozwoju kariery. Od zarządzania skomplikowanymi łańcuchami dostaw, przez analizę danych i optymalizację procesów, aż po negocjacje z dostawcami i Klientami – specjaliści ds. logistyki odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą z dużą wiedzą techniczną, czy kimś, kto świetnie radzi sobie w dynamicznych sytuacjach i potrafi skutecznie komunikować się z różnymi podmiotami - pamiętaj, że klucz do sukcesu to nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale również umiejętności miękkie i specjalistyczne certyfikaty. Nawet jeżeli jesteś na początku swojej kariery, z odpowiednim podejściem i zaangażowaniem, możesz szybko awansować i zyskać satysfakcjonujące wynagrodzenie.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami! Jeśli czujesz, że logistyka to branża dla Ciebie i chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach kariery w tym sektorze, nie wahaj się skontaktować z nami. Oferujemy profesjonalne doradztwo, szkolenia i możliwość rozwoju w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze branży TSL.

Przeczytaj również

Łańcuch chłodniczy - definicja i zarządzanie | Omida Logistics

Łańcuch chłodniczy - definicja i zarządzanie

Łańcuch chłodniczy odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych, szczególnie tych, które wymagają utrzymania odpowiedniej temperatury.

Firma logistyczna — czym jest i jakie są jej obowiązki? | Omida Logistics

Firma logistyczna — czym jest i jakie są jej obowiązki?

Firma logistyczna - specjalizuje się w zarządzaniu dostawami, transportem i składowaniem towarów. Optymalizuje łańcuch dostaw, zapewniając efektywność biznesową. Poznaj jej obowiązki i zakres działań.

Giełda transportowa - czym jest i jak funkcjonuje? | Omida Logistics

Giełda transportowa - czym jest i jak funkcjonuje?

Giełda transportowa to specjalizowana platforma online, służąca do wymiany informacji i zawierania transakcji między różnymi podmiotami w branży transportowej.

Wywiad: Omida Logistics — Road to Ukraine. Transport towaru na trasie Polska-Ukraina oraz Ukraina-Polska. | Wywiad z Pawłem i Maciejem, którzy są inicjatorami projektu, w którym specjalizują się w ciągłym procesie dostaw pomiędzy Europą a Ukrainą. | Omida Logistics

Wywiad: Omida Logistics — Road to Ukraine. Transport towaru na trasie Polska-Ukraina oraz Ukraina-Polska. | Wywiad z Pawłem i Maciejem, którzy są inicjatorami projektu, w którym specjalizują się w ciągłym procesie dostaw pomiędzy Europą a Ukrainą.

Wywiad z Pawłem i Maciejem, którzy są inicjatorami projektu Road To Ukraine, w którym specjalizują się w ciągłym procesie dostaw towarów na trasie Polska-Ukraina oraz Ukraina-Polska.

Więcej artykułów

Newsletter

Zapisz się i zyskaj więcej. Dołącz do subskrybentów newslettera Omida Logistics. Bądź na bieżąco z aktualnościami i ofertami TSL.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści pochodzących od Omida Logistics Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Omida Logistics Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących celem przedstawienia informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Omida Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Omida). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Aleja Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk, przez e-mail: bok@omida.pl lub telefonicznie: +48 58 741 88 14. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przygotowania ofert dotyczących produktów i usług Omida. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

 • Transport
 • Logistyka
 • Firma
 • Wycena Transportu
 • Kontakt
  • PolskiEnglishEspañolRomână
Omida Logistics Sp. z o.o.
Copyright © Omida Logistics Sp. z o.o. 2010 - 2024
| Wszelkie prawa zastrzeżone