Ekologiczny transport przyszłości. Ekologiczne rozwiązania w transporcie 2023

Ekologiczny transport przyszłości. Ekologiczne rozwiązania w transporcie 2023 | Omida Logistics
Ekologia jako czynnik rozwoju firm w 2023 roku

Ekologia jako główny czynnik rozwoju firmy w 2023 roku 

Ekologia to nie tylko temat na czasie, ale także główny czynnik rozwoju firmy w 2023 roku. Wzrastająca świadomość środowiskowa klientów oraz regulacje dotyczące zasobów naturalnych i zanieczyszczenia powodują wymuszenie implementacji lepszych praktyk środowiskowych.

Innowacje w transporcie ekologicznym w 2023 roku

Wiele firm wprowadza innowacje w transporcie ekologicznym, aby zminimalizować swój wpływ na środowisko. Firmy przemysłowe wprowadzają samochody elektryczne, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Inne firmy wprowadzają wykorzystanie energii słonecznej do napędzania samochodów i innych pojazdów. Pojawiły się również pojazdy Volvo Vera, które wykorzystują technologię autonomiczną do zautomatyzowania transportu — pisaliśmy o tym, opisując transport międzynarodowy w relacji Polska — Szwecja. Wszystkie te innowacje pomagają zmniejszyć wpływ przemysłu na środowisko, a ich stałe ulepszanie zapewni zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Nasza firma wykorzystuje innowacje w sposób ciągły, mając na uwadze zarówno transport, jak i powierzchnie magazynowe.

Innowacją w 2023 roku było także wprowadzenie pakietu "Gotowi na 55". W zielonej transformacji UE w ramach pakietu FIT FOR 55, transport intermodalny odgrywa znaczącą rolę dostarczając zrównoważonych i efektywnych rozwiązań logistycznych. Poprzez integrację różnych rodzajów transportu, przejście na bardziej ekologiczne opcje, wykorzystanie infrastruktury, zapewnienie efektywnych operacji i zgodność z inicjatywami UE, transport intermodalny przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i budowy bardziej zrównoważonej przyszłości. Jako firma Omida Logistics zobowiązujemy się do przyjęcia rozwiązań intermodalnych i współpracy z naszymi partnerami, aby wspólnie przyspieszyć transformację na rzecz bardziej ekologicznego i odpornego sektora transportu w UE.

Rewolucyjne zastosowanie ekologicznych magazynów oraz ekologicznej floty 

W ostatnich latach wzrósł popyt na ekologiczne magazyny. Ekologiczne magazyny to magazyny, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować wpływ na środowisko. Nasz magazyn w Wypędach zwiększając swoją powierzchnię składowania do 11 000 m2 zyskał możliwość obsługi większej ilości klientów stawiających na ekologię. Popularność tego typu magazynów została oparta na wykorzystaniu poniższych czynników: 

 • materiały odnawialne i recyklingowane, 

 • energia słoneczna do oświetlenia (panele fotowoltaiczne na całej powierzchni dachu),

 • technologia energetyczna do optymalizacji konsumpcji energii, 

 • technologia odzyskiwania wody,

 • optymalizacja procesów wykorzystujących powierzchnię magazynu. 

Podobnie jak w przypadku magazynów, wiele firm wprowadza ekologiczną flotę. W Omida wykorzystujemy w tym celu Transport Intermodalny, który pozwala zredukować emisję szkodliwych substancji dla naszego zdrowia oraz dla naszej planety nawet o 60%. Wykorzystując transport Intermodalny, jesteśmy w stanie wykonać transport do Belgii, Holandii, Francji, Niemiec, Hiszpanii i Rumunii. W przyszłości planujemy rozbudowę połączeń Intermodalnych z innymi państwami, mając jeszcze większy wpływ na ekologię światową. 

Omida Logistics jako ekologiczny partner biznesowy

W związku ze wzrastającą świadomością dotyczącą ekologii postanowiliśmy stać się ekologicznym partnerem transportowym. Nasza firma przeszła pozytywnie audyt certyfikacji ISO 9001 oraz ISO 14001. Oba dokumenty wydawane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną informują, że działania naszej firmy są proekologiczne i uwzględniają wiele aspektów związanych z polityką zrównoważonego rozwoju. 

Jak będzie wyglądał transport ekologiczny w 2023 roku? 

Transport ekologiczny w 2023 roku będzie skupiał się przede wszystkim na wykorzystaniu energii odnawialnej. Rozwijana będzie koncepcja elektrycznych ciągników — firma Volvo stworzyła do tej pory testowy egzemplarz Volvo FM Electric z napędem elektrycznym. Nowościami, które mogliśmy zaobserwować do tej pory, było m.in. dodanie funkcji ekologicznego przejazdu tej samej trasy w Mapach Google na podstawie danych National Renewable Energy Laboratory (Narodowe Laboratorium Energetyki Odnawialnej), które działa w strukturach Departamentu Energii USA.

Ecodriving oraz wszystkie pojęcia związane z transportem ekologicznym zaczęły wywierać coraz większą presję związaną z dopasowaniem się do aktualnych trendów i metod transportowania ładunków. Ekologia będzie głównym czynnikiem, który będzie miał realny wpływ na rozwój firmy. Dzięki nowoczesnym działaniom Omida wykorzystuje politykę zrównoważonego rozwoju, opartą o ekologiczne rozwiązania. Jest to niezbędny krok w kierunku poprawy warunków społecznych i gospodarczych biorąc pod uwagę rozszerzanie działań sektora ekologicznego transportu, zwiększenie istotności ekologicznych magazynów oraz procesów związanych z logistyką e-commerce - wykorzystując magazyn w Wypędach, a także dalsze, proekologiczne działania.

Ekologia i ekologiczna flota pojazdow

Ekologiczne zarządzanie flotą samochodową

Ekologiczne zarządzanie flotą samochodową to proces, który polega na minimalizacji wpływu działalności firmy na środowisko poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zużycie zasobów naturalnych. Aby wprowadzić takie rozwiązania, przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak wybór samochodów, kontrola wykorzystania paliwa, utrzymanie floty w dobrym stanie technicznym oraz stałe monitorowanie emisji spalin. Wybór samochodów jest jednym z najważniejszych kroków w ekologicznym zarządzaniu flotą. Coraz większa liczba firm decyduje się na samochody hybrydowe lub elektryczne, które zużywają mniej paliwa lub nie emitują spalin w ogóle. Co więcej, wiele firm inwestuje w rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Ekologiczny transport

Czym charakteryzuje się strategia zrównoważonego zarządzania flotą pojazdów?

Strategia zrównoważonego zarządzania flotą pojazdów charakteryzuje się podejściem opartym na równoważeniu trzech aspektów: ekonomicznego, społecznego i środowiskowego.

Aspekt ekonomiczny dotyczy wydajności floty oraz kosztów jej utrzymania. Przedsiębiorcy starają się znaleźć optymalny balans między kosztami eksploatacji a wydajnością, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko. Do działań mających na celu osiągnięcie tego celu należą: wybór bardziej energooszczędnych samochodów, monitorowanie zużycia paliwa i kosztów utrzymania floty oraz wdrażanie systemów telematycznych umożliwiających efektywne zarządzanie flotą.

Aspekt społeczny dotyczy wpływu floty pojazdów na pracowników, klientów i lokalną społeczność. W ramach tej strategii przedsiębiorcy starają się stworzyć przyjazne środowisko pracy dla kierowców, a także dbają o bezpieczeństwo i komfort klientów korzystających z usług przewozowych. Dodatkowo starają się wpływać pozytywnie na lokalną społeczność poprzez minimalizowanie negatywnego wpływu floty pojazdów na środowisko naturalne.

Aspekt środowiskowy dotyczy wpływu floty na środowisko naturalne. W ramach tej strategii przedsiębiorcy starają się minimalizować emisję gazów cieplarnianych, zmniejszać zużycie paliwa oraz dbać o odpowiednie utylizowanie odpadów powstałych w wyniku eksploatacji floty. Do działań mających na celu osiągnięcie tego celu należą: wybór samochodów o niższej emisji spalin, wybór samochodów z silnikiem elektrycznym, szkolenia kierowców z zakresu ekologicznej jazdy oraz inwestowanie w rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Podsumowując, strategia zrównoważonego zarządzania flotą pojazdów charakteryzuje się podejściem opartym na równoważeniu aspektów ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne.

Ekologia w transporcie

Szkolenia kierowców z zakresu ekologicznej jazdy

Szkolenia kierowców są niezbędnym elementem wprowadzenia ekologicznej floty samochodowej. Kierowcy powinni mieć świadomość, jak ich zachowanie za kierownicą wpływa na środowisko, a także jakie techniki jazdy mogą zastosować, aby zmniejszyć emisję spalin i zużycie paliwa.

W ramach szkoleń kierowcy uczą się między innymi optymalizacji prędkości, zmianie biegów w odpowiednim momencie, unikaniu długiego postoju silnika i planowaniu trasy. Takie proste techniki pomagają zmniejszyć emisję szkodliwych substancji i obniżają koszty związane z eksploatacją samochodów.

Czy ekologiczna jazda zmniejsza ryzyko wypadków?

Ekologiczny styl jazdy, czyli stosowanie technik jazdy, które zmniejszają zużycie paliwa i emisję spalin, może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka wypadków drogowych, ale nie zostało to jeszcze potwierdzone przez badania naukowe.

Stosowanie ekologicznego stylu jazdy, takich jak płynny styl jazdy, zmniejszanie prędkości, wcześniejsze przewidywanie ruchu drogowego czy właściwe korzystanie z hamulców, może zmniejszyć ryzyko wypadków drogowych. Płynna jazda pozwala uniknąć nagłych manewrów, co z kolei zmniejsza ryzyko kolizji i wypadków. Ponadto, zmniejszenie prędkości również wpływa na poprawę bezpieczeństwa na drodze, ponieważ kierowcy mają więcej czasu na reakcję na nagłe sytuacje.

Ostatecznie, ryzyko wypadków drogowych zależy od wielu czynników, w tym od umiejętności kierowcy, warunków drogowych oraz zachowania innych uczestników ruchu drogowego. Ekologiczna jazda może pomóc w zmniejszeniu ryzyka wypadków drogowych, ale nie gwarantuje tego w stu procentach.

Ekologia w transporcie drogowym - Omida Logistics

Jakie znaczenie ma ekologiczna flota samochodowa?

Ekologiczna flota samochodowa ma wiele znaczeń i korzyści dla środowiska, przedsiębiorstwa oraz społeczeństwa jako całości.

Po pierwsze, ekologiczna flota samochodowa przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji i obniżenia wpływu na środowisko naturalne. Samochody emitujące mniej szkodliwych substancji i zużywające mniej paliwa przyczyniają się do poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia negatywnego wpływu na klimat.

Po drugie, ekologiczna flota samochodowa pozwala przedsiębiorcom zaoszczędzić pieniądze. Zastosowanie ekologicznych technik jazdy, wybór bardziej energooszczędnych samochodów oraz kontrola zużycia paliwa przyczyniają się do obniżenia kosztów związanych z eksploatacją floty samochodowej.

Po trzecie, ekologiczna flota samochodowa wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa. Coraz więcej klientów decyduje się na współpracę z firmami, które dbają o środowisko i angażują się w proekologiczne działania. Ekologiczna flota samochodowa może więc przyczynić się do poprawy wizerunku firmy oraz przyciągnięcia nowych klientów.

Ogólnie rzecz biorąc, ekologiczna flota samochodowa ma pozytywny wpływ na środowisko, budżet przedsiębiorstwa oraz jego wizerunek. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie ekologicznych rozwiązań w swojej floty samochodowej, a szkolenia kierowców w zakresie ekologicznych technik jazdy stają się coraz bardziej popularne.

Ekologiczna jazda transport

Redukcja emisji CO2: eko-flota

Zastosowanie telematyki we flotach pojazdów może przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (CO2) poprzez optymalizację wykorzystania paliwa oraz redukcję czasu spędzonego na drodze. W praktyce oszczędności uzależnione są od kilku czynników, takich jak rozmiar floty, rodzaj wykorzystywanych pojazdów, styl jazdy kierowców i warunki ruchu.

O ile można zmniejszyć emisję dwutlenku węgla (CO2) dzięki wdrożeniu telematyki do floty?

Według różnych szacunków, oszczędności wynikające z wdrożenia telematyki do floty mogą wynosić od 5% do nawet 30% emisji CO2. Przykładowo, według badań przeprowadzonych przez firmę GreenRoad Technologies, wdrożenie systemu telematycznego do floty składającej się z 50 pojazdów może skutkować zmniejszeniem emisji CO2 o około 72 ton rocznie. Natomiast według innej firmy, Geotab, wdrożenie telematyki do floty 100 pojazdów może przynieść oszczędności rzędu 25 ton CO2 rocznie.

Warto jednak pamiętać, że oszczędności wynikające z wdrożenia telematyki zależą od wielu czynników i mogą być różne w zależności od konkretnych warunków. Ponadto, wdrożenie telematyki wymaga pewnych kosztów, takich jak zakup i instalacja sprzętu, szkolenie pracowników i opłaty abonamentowe za system.

Ekologiczny transport drogowy

Czy wymiana aut na ekologiczne przekłada się na bezpieczeństwo floty samochodowej?

Wiele nowoczesnych, ekologicznych pojazdów wyposażonych jest w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, takie jak systemy hamowania awaryjnego, kontroli trakcji i stabilizacji, czujniki martwego pola oraz systemy ostrzegania o kolizji. Dlatego wymiana samochodów na ekologiczne modele może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa floty samochodowej.

Ponadto nowoczesne pojazdy ekologiczne często mają lepszą widoczność, dzięki czemu kierowcy mają lepszą kontrolę nad pojazdem i łatwiej unikają niebezpiecznych sytuacji na drodze. Wiele ekologicznych samochodów ma też bardziej zaawansowane systemy monitorowania stanu technicznego pojazdu, co pozwala na wcześniejsze wykrycie usterek i uniknięcie awarii na drodze.

Wymiana pojazdów na ekologiczne modele może również przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych z powodu redukcji prędkości i zwiększenia ostrożności ze strony kierowców, którzy są bardziej świadomi wpływu swojego zachowania na środowisko naturalne i zdają sobie sprawę z konieczności zachowania ostrożności na drodze.

Warto jednak pamiętać, że bezpieczeństwo floty samochodowej zależy również od innych czynników, takich jak styl jazdy kierowców, warunki drogowe i stan techniczny pojazdów, dlatego ważne jest, aby prowadzić regularne szkolenia dla kierowców i dbać o utrzymanie floty w dobrym stanie technicznym.

Omida Logistics - niezawodny partner logistyczny

Ekologia to kluczowy aspekt w przemyśle logistycznym, obejmujący zarówno procesy transportowe, jak i zarządzanie ładunkami. Zrównoważony transport to nie tylko dbanie o środowisko, ale także efektywne zarządzanie zasobami. W Omida Logistics dbamy o to, by nasza działalność była jak najbardziej ekologiczna - od optymalizacji tras, przez efektywne pakowanie ładunków, po korzystanie z nowoczesnych technologii. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać kompleksowe rozwiązania transportowe dostosowane do Twoich potrzeb.

Przeczytaj również

Łańcuch chłodniczy - definicja i zarządzanie | Omida Logistics

Łańcuch chłodniczy - definicja i zarządzanie

Łańcuch chłodniczy odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych, szczególnie tych, które wymagają utrzymania odpowiedniej temperatury.

Firma logistyczna — czym jest i jakie są jej obowiązki? | Omida Logistics

Firma logistyczna — czym jest i jakie są jej obowiązki?

Firma logistyczna - specjalizuje się w zarządzaniu dostawami, transportem i składowaniem towarów. Optymalizuje łańcuch dostaw, zapewniając efektywność biznesową. Poznaj jej obowiązki i zakres działań.

Giełda transportowa - czym jest i jak funkcjonuje? | Omida Logistics

Giełda transportowa - czym jest i jak funkcjonuje?

Giełda transportowa to specjalizowana platforma online, służąca do wymiany informacji i zawierania transakcji między różnymi podmiotami w branży transportowej.

Wywiad: Omida Logistics — Road to Ukraine. Transport towaru na trasie Polska-Ukraina oraz Ukraina-Polska. | Wywiad z Pawłem i Maciejem, którzy są inicjatorami projektu, w którym specjalizują się w ciągłym procesie dostaw pomiędzy Europą a Ukrainą. | Omida Logistics

Wywiad: Omida Logistics — Road to Ukraine. Transport towaru na trasie Polska-Ukraina oraz Ukraina-Polska. | Wywiad z Pawłem i Maciejem, którzy są inicjatorami projektu, w którym specjalizują się w ciągłym procesie dostaw pomiędzy Europą a Ukrainą.

Wywiad z Pawłem i Maciejem, którzy są inicjatorami projektu Road To Ukraine, w którym specjalizują się w ciągłym procesie dostaw towarów na trasie Polska-Ukraina oraz Ukraina-Polska.

Więcej artykułów

Newsletter

Zapisz się i zyskaj więcej. Dołącz do subskrybentów newslettera Omida Logistics. Bądź na bieżąco z aktualnościami i ofertami TSL.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści pochodzących od Omida Logistics Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Omida Logistics Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących celem przedstawienia informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Omida Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Omida). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Aleja Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk, przez e-mail: bok@omida.pl lub telefonicznie: +48 58 741 88 14. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przygotowania ofert dotyczących produktów i usług Omida. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

 • Transport
 • Logistyka
 • Firma
 • Wycena Transportu
 • Kontakt
  • PolskiEnglishEspañolRomână
Omida Logistics Sp. z o.o.
Copyright © Omida Logistics Sp. z o.o. 2010 - 2024
| Wszelkie prawa zastrzeżone
Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie plików Cookies. Więcej na Polityka Prywatności  

Z dniem 19.06.2023 nastąpiła zmiana danych adresowych. Aktualne dane znajdują się w zakładce kontakt.