Ubezpieczenia w transporcie

W branży transportowej niezwykle istotne jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia. To ono gwarantuje pewność po stronie zamawiającego transport i wpływa na sposób rozliczenia ewentualnych strat po stronie zamawiającego. Takie sutuacje się w transporcie moga się zdażyć dlatego w momencie zamawiania przewozu dla swojego ładunku warto zapytać oferenta o poszczególne ubezpieczenia. Wypadki, opóźnienia ze strony kontrahenta, czy uszkodzenia towaru podczas przewozu to sytuacje losowe. Aby zapewnić bezpieczeństwo firmie oraz jej pracownikom, warto znać podstawowe rodzaje ubezpieczeń i wybrać takich partnerów którzy posiadają najkorzystniejsze spośród nich.

Ubezpieczenie CARGO

Jest to ubezpieczenie ładunków w transporcie. Obejmuje zarówno transport krajowy, jak i międzynarodowy we wszystkich jego odmianach (samochodowy, kolejowy, morski, lotniczy). Polisę CARGO można wykupić, gdy transportujemy towar samodzielnie własnymi lub wypożyczonymi środkami, jak również wtedy, gdy korzystamy z usług firmy transportowej. Taka polisa obejmuje wiele ryzykownych sytuacji. Chroni mienie ubezpieczonego w przypadku klęsk żywiołowych (pożar, huragan, lawina, trzęsienie ziemi, osunięcie ziemi), rozbojów, kradzieży (zarówno mienia, jak i środka transportu wraz z mieniem), uszkodzenia ładunku, a także w razie wypadków środka transportu.

Ubezpieczenie OCPD

Ubezpieczenie OC przewoźnika nazywane jest w skrócie ubezpieczeniem OCPD. Przedsiębiorca, który oferuje usługi przewozowe jest ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw. Od chwili przyjęcia towaru od zlecającego transport do momentu jego przekazania odbiorcy, to właśnie przewoźnik jest odpowiedzialny za ładunek. OCPD zabezpiecza przedsiębiorcę przed odpowiedzialnością ponoszoną przez niego w związku z zawartą umową przewozową. Zatem jeśli w czasie transportu ładunek zostanie utracony albo uszkodzony, to wtedy zakład ubezpieczeń poniesie odpowiedzialność finansową – zlecający otrzyma odszkodowanie.

Ubezpieczenia w transporcie

Ubezpieczenie OC Spedytora

OC Spedytora zapewnia ubezpieczenie odpowiedzialności spedytora lub ubezpieczającego za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji. Przeznaczone jest ono dla firm logistycznych, zajmujących się organizacją przewozu ładunków na terenie Polski i całej Europy. Jest ono dobrowolne, nierzadko ubezpieczenie to wymagane jest przez kontrahentów, gdyż zwiększa wiarygodność firmy. Odpowiednie ubezpieczenie OC dla przewoźnika to priorytetowa polisa, którą powinna posiadać każda firmy transportowa. Ponadto, istotne jest również zagwarantowanie ochrony przed utratą i kradzieżą towaru. Nie należy także bagatelizować wyboru najlepszego ubezpieczenia dla pracowników - ich bezpieczeństwo jest bowiem fundamentem prawidłowo funkcjonującego przedsiębiorstwa.

Ważnym aspektem związanym z bezpieczeństwem w transporcie są doświadczenie firmy i ilość zrealizowanych transportów. To właśnie te aspekty decydują o zmniejszeniu do minumum ryzyka i potrzeby wykorzystania polisy ubezpieczeniowej. Wybierając partnera transportowego zwracaj uwagę nie tylko na bogatą ofertę ubezpieczeniową jego transportu, ale również na to jak wiele transportów na danym kierunku obsłużył już Twój Partner. Wybieraj bezpiecznie!