Jakie procesy zachodzą w magazynie sklepu internetowego ?

Jakie procesy zachodzą w magazynie sklepu internetowego ? | Omida Logistics

#Czy potrafisz wyszczególnić wszystkie procesy zachodzące w Twoim sklepie internetowym od momentu sprzedaży produktu? Jeśli potrafisz, to w ramach analizy zapisz je, a następnie sprawdź, czy w pełni pokrywają się z tym, co oferujemy w naszym magazynie.

Magazyny dostosowane do obsługi e-commerce różnią się znacząco od tradycyjnych magazynów. Posiadają rozbudowaną ofertę usług dodatkowych zwiększającą wartość produktu w oczach klienta końcowego. W magazynach E-commerce występuje siedem głównych procesów logistycznych: przyjęcie, składowanie, kompletacja, pakowanie, wysyłka oraz zwroty i reklamacje.

Przyjęcie to bardzo złożony proces, znany m.in. z logistyki kontraktowej. Osoba odpowiedzialna za proces przyjęcia przyjmuje, przelicza i sprawdza zgodność towaru z zamówieniem oraz weryfikuje jego stan. Dzieli zbiorcze opakowania na pojedyncze produkty, nakleja etykiety oraz odzyskuje niepełnowartościowe produkty w trakcie wyszukiwania ich i oddzielania od pełnowartościowych, nieuszkodzonych towarów. Magazynier przeprowadza sortowanie według typu i rodzaju produktów oraz dopasowuje odpowiednie strefy składowania dla towarów o różnych gabarytach i przeznaczeniu.

Proces składowania to kolejny etap po przyjęciu towaru do magazynu. Stosowanie różnych technik, metod i stref składowania jest uzależnione od różnorodności asortymentu zgromadzonego podczas przyjęcia. Same regały i półki powinny być dobrane pod kątem wysokości, szerokości i możliwości udźwigu. Zasady składowania oraz odkładania każdego typu towaru na określone wcześniej miejsce powinny być umieszczone w systemie WMS.

Jakie procesy zachodzą w magazynie sklepu internetowego

Kompletacja charakteryzuje się zebraniem towarów znajdujących się w różnych miejscach na magazynie i umieszczeniu ich na specjalnie przygotowanym do tego miejscu. Aby prawidłowo zarządzać tym procesem, osoba odpowiedzialna za kompletację powinna: aktualizować system, aby wiedzieć o ewentualnych brakach i uszkodzeniach towarów, zastosować kompletację wielu zamówień, oddzielić kompletację jednej sztuki od kompletacji wielu zamówień a sortowanie kilku zamówień, odłożyć do momentu pakowania.

Proces pakowania wiąże się z dostarczeniem towarów do odbiorców, załączeniem faktur i paragonów. Osoba odpowiedzialna za proces pakowania zaczyna od podzielenia zamówienia na paczki opierając się o informacje generowane przez system WMS, który jednocześnie określa typ opakowania, wylicza oczekiwaną wagę paczki i wskazuje magazynierowi produkty, które powinny się w niej znaleźć. WMS zapobiega ewentualnym błędom w dobraniu opakowania do masy produktu. Ponadto dodatkowym zadaniem osoby pakującej jest umieszczenie faktury lub paragonu wewnątrz paczki oraz zastosowanie uniwersalnej etykiety transportowej naklejanej ręcznie, lub automatycznie. Na tym etapie bardzo często dodawane są usługi dodatkowe takie jak inserty, gratisy, certyfikaty i inne wybrane przez markę.

Jakie procesy zachodzą w magazynie sklepu internetowego

Proces wysyłki następuje w momencie, kiedy magazynier zbierze już wszystkie produkty potrzebne do skompletowania zamówienia i spakuje je do jednej paczki, którą uprzednio właściwie oznaczył. W dalszej kolejności przekazuje ją kurierowi lub innemu podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie paczki do klienta. Zwroty towarów przysługują każdemu klientowi, który zgłosi szkodę lub zauważy wadę. W przypadku takiego zwrotu działania sklepu internetowego opierają się na logistyce związanej z szybkim przyjęciem zwracanego towaru, zwrocie pieniędzy klientowi, odpowiednim oznakowaniu uszkodzonego towaru oraz jak najszybszym przywróceniu go do obiegu na rynku.

Reklamacja wiąże się z bezpośrednim poinformowaniem sklepu internetowego o fakcie, że klient na swoje żądanie zwraca towar do sprzedawcy lub wykonawcy danej usługi. Sklep internetowy w takim przypadku zaoferować może przede wszystkim wymianę towaru na prawidłowy, naprawę towaru, jeśli ten został uszkodzony w drodze do klienta, jak również całkowity zwrot kosztów — w przypadku kiedy nie można naprawić uszkodzonego towaru lub wymienić go na nowy.

Mamy nadzieję, że w tym wpisie przekazaliśmy kilka przydatnych informacji o procesach zachodzących w magazynach typu e-commerce. Jesteśmy ciekawi czy treść tego wpisu pokryła się całkowicie z Twoją wiedzą, a jeśli nie — liczymy na to, że zaspokoiliśmy Twój głód pozyskania nowych informacji na temat funkcjonalności magazynów E-commerce. Dowiedz się więcej na stronie https://omida.pl/ecommerce/ !

Więcej artykułów
Szybkie Zapytanie
Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie plików Cookies. Więcej na Polityka Prywatności