Co to jest logistyka? Definicja i znaczenie w zarządzaniu procesami logistycznymi

Co to jest logistyka? Definicja i znaczenie w zarządzaniu procesami logistycznymi | Omida Logistics

Logistyka jest nieodzownym elementem w biznesie, który zajmuje się koordynacją i zarządzaniem procesami. Dzięki logistyce firmy mogą zwiększać swoją wydajność, poprawiać jakość swoich usług i osiągać lepsze wyniki finansowe. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej definicji logistyki, stanowiskom pracy w działaniach logistycznych, omówimy procesy zachodzące w firmach oraz przedstawimy ich podział ze względu na zasięg oddziaływania.

Z tego artykułu dowiesz się między innymi:

 • Czym jest logistyka i jakie ma znaczenie w zarządzaniu procesami logistycznymi?
 • Jakie są różne działy logistyki?
 • Jakie są różne stanowiska pracy w logistyce?
 • Jak można podzielić logistykę ze względu na zasięg działań?
 • Jakie jest znaczenie koncepcji 7R w logistyce?

Czym jest logistyka? Definicja logistyki.

Logistyka to dziedzina zarządzania, która zajmuje się planowaniem, organizacją, kontrolą i koordynacją procesów związanych z przepływem dóbr, usług i informacji. Celem logistyki jest zapewnienie efektywności i skuteczności procesów logistycznych oraz zwiększenie wydajności i zyskowności firmy.

Co to jest logistyka

Jak można wyróżnić procesy logistyczne? Działy logistyki.

 • Logistyka transportu
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka dystrybucji

Logistyka transportu

Logistyka transportu obejmuje szereg działań, takich jak wybór optymalnego środka transportu, określenie trasy i terminu dostawy, negocjowanie warunków z przewoźnikami oraz monitorowanie realizacji zamówień. W ramach logistyki transportu firma musi uwzględniać różne czynniki, takie jak koszty, czas dostawy, ilość i jakość towarów oraz indywidualne wymagania klientów.

Organizacja transportu towarów lub usług jest kluczowym elementem w działalności wielu firm, zwłaszcza w branżach takich jak handel, produkcja, logistyka czy służba zdrowia. W ramach logistyki transportu firma może korzystać z różnych środków transportu, takich jak transport drogowy, kolejowy czy morski, w zależności od rodzaju towaru, czasu dostawy i dostępnych zasobów. Ważnym elementem logistyki transportu jest również koordynacja procesów, takich jak załadunek, rozładunek czy kontrola jakości.

W dzisiejszych czasach, ze względu na szybko rozwijający się rynek e-commerce oraz rosnące wymagania klientów, logistyka transportu staje się coraz bardziej złożona i wymagająca. Firmy muszą nie tylko zapewnić szybką i skuteczną dostawę towarów, ale także dbać o zadowolenie klientów i budować ich zaufanie poprzez profesjonalną obsługę i przewidywalność procesów logistycznych.

Logistyka transportu

Logistyka zaopatrzenia

Logistyka zaopatrzenia to dziedzina logistyki, która zajmuje się zapewnieniem odpowiedniego poziomu zaopatrzenia w surowce, materiały oraz części niezbędne do produkcji wyrobów gotowych lub świadczenia usług. Jest kluczowym elementem w prowadzeniu biznesu, ponieważ zapewnia ciągłość procesów produkcyjnych i umożliwia firmom utrzymanie wysokiej jakości swoich usług.

Obejmuje wiele działań, takich jak identyfikacja i ocena dostawców, negocjacje warunków zakupu, monitorowanie stanów magazynowych, kontrola jakości oraz zapewnienie ciągłości dostaw. W ramach logistyki zaopatrzenia, firma musi uwzględniać różne czynniki, takie jak koszty, jakość, terminowość oraz dostępność towarów.

Logistyka zaopatrzenia jest szczególnie ważna w branżach, takich jak przemysł, produkcja czy handel, gdzie ciągłość dostaw i jakość surowców i materiałów są kluczowe dla utrzymania efektywności procesów produkcyjnych.

Logistyka zaopatrzenia

Logistyka produkcji

Logistyka produkcji to dziedzina logistyki, zajmująca się zarządzaniem procesami produkcyjnymi w firmie. Ma na celu zapewnienie efektywności i optymalizacji procesów produkcyjnych poprzez zminimalizowanie kosztów, zwiększenie wydajności oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wyprodukowanych towarów.

Ta dziedzina obejmuje szereg działań, takich jak planowanie procesów produkcyjnych, kontrola stanów magazynowych, organizacja transportu wewnętrznego, zarządzanie produkcją na linii, koordynacja pracowników oraz kontrola jakości wyprodukowanych towarów. W ramach logistyki produkcji firma musi uwzględniać różne czynniki, takie jak czas dostawy, koszty produkcji, ilość i jakość surowców oraz potrzeby klientów.

W ramach procesów logistycznych dotyczących produkcji firma może korzystać z różnych narzędzi i technologii, takich jak systemy informatyczne, robotyzacja czy automatyzacja procesów produkcyjnych, aby usprawnić procesy i poprawić ich efektywność. Dzięki temu firmy są w stanie zwiększyć swoją wydajność, skutecznie zarządzać produkcją oraz poprawić jakość swoich wyprodukowanych towarów, co przyczynia się do wzrostu ich konkurencyjności na rynku.

Logistyka produkcji

Logistyka dystrybucji

Ta dziedzina logistyki obejmuje procesy dystrybucyjne, polegające na dostarczaniu produktów lub usług do klientów. Logistyka dystrybucji ma na celu zapewnienie sprawnego i szybkiego przepływu towarów lub usług od producenta do klienta, uwzględniając różne kanały dystrybucji, takie jak hurtownie, sklepy stacjonarne czy sprzedaż internetowa.

Logistyka dystrybucji obejmuje szereg działań, takich jak planowanie procesów dystrybucyjnych, organizacja transportu, koordynacja magazynowania oraz zarządzanie zamówieniami klientów. Efektywna logistyka jest kluczowa dla prowadzenia skutecznej działalności handlowej. Firmy muszą nie tylko skutecznie planować i organizować wszystkie procesy dystrybucyjne, ale także dbać o zadowolenie klientów, ich potrzeby oraz szybkość realizacji zamówień.

Logistyka dystrybucji jest szczególnie ważna w branżach takich jak handel, produkcja czy usługi, gdzie szybka i skuteczna dystrybucja towarów lub usług jest kluczowa dla osiągania sukcesu biznesowego. W dzisiejszych czasach, ze względu na szybko rozwijającą się technologię oraz zwiększającą się konkurencję na rynku, logistyka dystrybucji staje się coraz bardziej wymagająca i skomplikowana.

Logistyka dystrybucji

Jakie są stanowiska pracy w logistyce? Spedytor, planista, pracownik BOK, dyspozytor i inne — omówienie.

W logistyce istnieje wiele różnych stanowisk pracy, które są kluczowe dla efektywnego funkcjonowania firmy. Oto kilka z nich:

 • Spedytor — zajmuje się organizacją transportu towarów lub usług, negocjacją warunków z przewoźnikami oraz monitorowaniem realizacji zamówień.
 • Planista — odpowiada za planowanie procesów logistycznych, takich jak transport, magazynowanie, produkcja i dystrybucja, uwzględniając dostępne zasoby i potrzeby klientów.
 • Pracownik BOK (Biuro Obsługi Klienta) - odpowiada za obsługę klientów, przyjmowanie zamówień, rozwiązywanie problemów oraz koordynację procesów związanych z dostawą towarów lub usług.
 • Dyspozytor — zajmuje się koordynacją transportu i magazynowania, przydzielaniem zleceń kierowcom oraz monitorowaniem realizacji zamówień.
 • Kierownik magazynu — odpowiada za efektywne zarządzanie magazynem, w tym za przyjmowanie i wydawanie towarów, kontrolę stanów magazynowych oraz optymalizację procesów.
 • Analityk logistyczny — zajmuje się analizowaniem danych dotyczących procesów logistycznych, w celu identyfikacji obszarów wymagających ulepszeń i poprawy efektywności działań.
 • Specjalista ds. transportu — zajmuje się organizacją transportu towarów lub usług oraz wyborem optymalnych środków transportu, monitorowaniem przesyłek i zapewnieniem zgodności z przepisami i standardami.
 • Kierownik produkcji — odpowiada za skuteczne zarządzanie procesami produkcyjnymi, w tym za planowanie produkcji, kontrolę jakości oraz optymalizację kosztów.

Spedytor

Rodzaje logistyki. Podział logistyki ze względu na zasięg działań

Logistykę można podzielić ze względu na zasięg oddziaływania na kilka kategorii:

 • Logistyka wewnętrzna — koordynacja procesów wewnątrz przedsiębiorstwa (transport wewnątrz zakładu, kontrola stanów magazynowych oraz zarządzanie procesami produkcyjnymi).
 • Logistyka zewnętrzna — koordynacja procesów poza przedsiębiorstwem (zapewnienie ciągłości dostaw, organizacja transportu, magazynowanie, dystrybucja towarów i zapewnienie zadowolenia klientów).
 • Logistyka międzynarodowa — zajmuje się procesami związanymi z transportem, magazynowaniem, produkcją i dystrybucją towarów lub usług na międzynarodowej arenie.

Logistyka miedzynarodowa

Jak przebiegają procesy logistyczne?

Procesy te zwykle obejmują kilka etapów, które mogą się różnić w zależności od rodzaju działalności firmy. Oto kilka kroków, jakie zwykle obejmują działania logistyczne:

 • Planowanie — określenie celów, strategii i planów dotyczących logistyki, uwzględniając potrzeby klientów i dostępne zasoby. Zobacz nasze wideo, które pokazuje, jak dostosowaliśmy nasze usługi do klienta z branży e-commerce.
 • Zaopatrzenie — zamawianie i zakup surowców, części lub innych materiałów niezbędnych do produkcji towarów.
 • Produkcja — wytwarzanie towarów lub usług, uwzględniając plany i wymagania klientów.
 • Magazynowanie — składowanie gotowych produktów lub półproduktów, aby zapewnić ich ciągłość dostaw.
 • Dystrybucja — dostarczenie gotowych produktów lub usług do klientów, uwzględniając indywidualne wymagania i potrzeby.
 • Transport — organizacja transportu towarów lub usług od punktu A do punktu B, uwzględniając różne środki transportu, koszty i terminy dostaw.
 • Monitorowanie — monitorowanie realizacji zamówień, kontrolowanie stanów magazynowych oraz zbieranie informacji zwrotnych od klientów.

Czym się właściwie zajmuje logistyk?

Osoba zajmująca się logistyką jest odpowiedzialna za zapewnienie skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw, czyli całym procesem od pozyskania surowców lub produktów, przez ich produkcję, magazynowanie, transport, aż do dostarczenia ich do klienta. Do zadań logistyka należy planowanie i koordynacja procesów logistycznych, zarządzanie zapasami, monitorowanie jakości produktów oraz dostarczanie ich na czas i w odpowiedniej ilości i jakości. Logistyk zajmuje się także optymalizacją kosztów i wydajności procesów logistycznych oraz identyfikacją i zarządzaniem ryzykiem w łańcuchu dostaw.

Zadania logistyka

Co wchodzi w zakres obowiązków logistyka?

Zakres obowiązków logistyka jest zależny od specyfiki działalności firmy oraz stanowiska, jakie pełni w organizacji. Wśród zadań logistyka można wymienić:

 1. Planowanie i organizacja procesów logistycznych, uwzględniając dostępne zasoby, koszty, czas dostawy, jakość i ilość towarów oraz potrzeby klientów.
 2. Wybór optymalnych środków transportu oraz organizacja transportu wewnętrznego i zewnętrznego.
 3. Zarządzanie magazynami, czyli kontrolowanie stanów magazynowych, planowanie załadunku i rozładunku towarów oraz koordynacja prac magazynowych. Obejrzyj nasze wideo, aby dowiedzieć się, jak przebiega proces przyjęcia towarów w magazynie.
 1. Planowanie i organizacja produkcji, uwzględniając wymagania rynku, koszty, jakość i ilość surowców oraz potrzeby klientów.
 2. Zarządzanie procesami dystrybucji, czyli kontrolowanie czasu dostawy, organizacja transportu oraz koordynacja pracy z dostawcami i klientami.
 3. Analiza danych dotyczących procesów logistycznych, w celu identyfikacji możliwości usprawnienia i optymalizacji procesów.
 4. Monitorowanie rynku i dostępnych technologii, w celu wprowadzenia nowych rozwiązań i innowacji.
 5. Zarządzanie zespołem logistycznym oraz koordynacja pracy z innymi działami firmy, takimi jak sprzedaż, produkcja czy finanse.

Z jakich systemów logistycznych korzystają logistycy?

Logistycy korzystają z różnych systemów logistycznych, które pozwalają na efektywne zarządzanie procesami logistycznymi w firmie. Oto kilka przykładów najpopularniejszych systemów logistycznych:

 1. Systemy zarządzania magazynami (WMS) - służą do planowania, zarządzania i kontrolowania operacji magazynowych, takich jak przyjmowanie, składowanie, przemieszczanie i wysyłka towarów. WMS umożliwiają skuteczne zarządzanie stanami magazynowymi, minimalizację kosztów i maksymalizację wydajności magazynowej. Obejrzyj nasz film i zapoznaj się z oferowaną przestrzenią i wykorzystywanymi systemami automatyzacji w magazynie Omida S.A.
 1. Systemy zarządzania transportem (TMS) - służą do planowania i zarządzania transportem, w tym wybierania optymalnych tras, koordynacji działań kierowców i zarządzania dokumentami transportowymi. TMS umożliwiają oszczędność czasu i kosztów związanych z transportem oraz zwiększenie efektywności operacyjnej.

 2. Systemy zarządzania produkcją (MES) - służą do planowania, zarządzania i kontrolowania procesów produkcyjnych, w tym monitorowania wydajności, kontroli jakości i planowania produkcji. MES umożliwiają skuteczne zarządzanie produkcją, zwiększenie wydajności i minimalizację kosztów.

 3. Systemy e-commerce - służą do sprzedaży i dystrybucji towarów i usług przez Internet. Systemy e-commerce umożliwiają sprzedaż towarów online, zarządzanie zamówieniami klientów, kontrole stanów magazynowych i koordynację procesów logistycznych.

 4. Systemy zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) - służą do planowania, zarządzania i kontrolowania procesów logistycznych na całym łańcuchu dostaw, w tym zarządzania surowcami, produkcją, magazynowaniem, transportem i dystrybucją. SCM umożliwiają efektywne zarządzanie procesami logistycznymi, minimalizację kosztów i zwiększenie wydajności.

Oprócz wymienionych systemów logistycy mogą korzystać także z innych narzędzi, takich jak programy do planowania i analizy danych, systemy monitorowania floty transportowej, czy oprogramowanie do kontroli jakości.

Czym jest proces komplementacji w systemach e-commerce?

Kompletacja zamówień w sklepie internetowym zwykle odbywa się w magazynie, ponieważ większość firm e-commerce nie posiada tradycyjnych sklepów stacjonarnych. Proces kompletacji w magazynie polega na przygotowaniu zamówienia w dedykowanym miejscu logistycznym, niezależnie od rodzaju dystrybucji (B2B/B2C). W celu zapobiegania ewentualnym uszkodzeniom produktu w trakcie transportu, zamówienie jest odpowiednio zapakowane, a następnie wysyłane do adresata przy pomocy wybranego przewoźnika.

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu, aby dowiedzieć się więcej na temat procesu kompletacji zamówień, opartego o system WMS. Sprawdź, jak wyglądają działania w magazynie e-commerce krok po kroku. Poznaj tematy powiązane z e-commerce na specjalnie dedykowanej podstronie.

Co to jest logistyka miejska?

Logistyka miejska to dziedzina logistyki, która zajmuje się organizacją procesów logistycznych w obrębie miast. Celem logistyki miejskiej jest zapewnienie efektywnego transportu towarów i usług w mieście, minimalizacja zatorów komunikacyjnych oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Logistyka miejska

Czym są koszty logistyczne?

Koszty logistyczne to wydatki związane z procesami logistycznymi, w tym z transportem, magazynowaniem i dystrybucją. Minimalizacja tych kosztów jest ważna dla zwiększenia zysków i konkurencyjności firmy. Poprawa efektywności działań logistycznych może być osiągnięta poprzez optymalizację procesów, wybór najlepszych metod transportu, stosowanie nowoczesnych technologii i redukcję kosztów związanych z niezgodnościami jakościowymi.

Koszty w logistyce

Co to jest koncepcja 7R w logistyce?

Co-to-jest-koncepcja-7R-w-logistyce

Koncepcja 7R logistyki to podejście do zarządzania łańcuchem dostaw, które koncentruje się na dostarczaniu produktów lub usług do klienta w sposób jak najbardziej efektywny. 7R logistyki składa się z siedmiu elementów, które powinny być zrealizowane w celu zapewnienia jak największej wartości dla klienta. Przedstawiamy opis każdego z elementów 7R:

1.Właściwy towar (Right product) - oznacza dostarczenie produktu, który spełnia oczekiwania klienta, a także jest zgodny z jego potrzebami.

 1. We właściwej ilości (Right quantity) - dotyczy dostarczenia odpowiedniej ilości towaru, aby zapewnić zaspokojenie potrzeb klienta, bez nadmiernych zapasów.

 2. We właściwym czasie (Right time) - oznacza dostarczenie produktu w dokładnie określonym czasie, w którym klient tego potrzebuje.

 3. Na właściwe miejsce (Right place) - dotyczy dostarczenia produktu dokładnie tam, gdzie klient go potrzebuje, w sposób dogodny dla niego.

 4. O właściwej jakości (Right quality) - oznacza dostarczenie produktu, który spełnia wymagania jakościowe klienta, zgodnie z jego oczekiwaniami.

 5. Po właściwych kosztach (Right cost) - dotyczy dostarczenia produktu w sposób efektywny kosztowo, który zapewni zadowolenie klienta, jednocześnie minimalizując koszty przedsiębiorstwa.

 6. Właściwemu klientowi (Right customer) - oznacza dostarczenie produktu do właściwego klienta, który ma z nim związaną potrzebę lub zapotrzebowanie.

Koncepcja 7R logistyki może być stosowana w wielu dziedzinach, takich jak produkcja, magazynowanie, transport i obsługa klienta. Wszystkie procesy z elementów 7R logistyki przyczyniają się do zwiększenia efektywności i skuteczności łańcucha dostaw, co przekłada się na zwiększenie satysfakcji klientów i poprawę efektów zarządzania przedsiębiorstwem.

Kluczowa rola logistyki w biznesie

Logistyka odgrywa niezwykle ważną rolę w biznesie, umożliwiając skuteczne zarządzanie procesami i zapewnienie płynności łańcucha dostaw. Działy logistyki, takie jak transport, zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja, współpracują harmonijnie, aby zapewnić płynne funkcjonowanie łańcucha dostaw.

Kontynuowanie doskonalenia logistyki, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i technologii oraz elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb klientów i rynku są niezwykle istotne w dynamicznym środowisku biznesowym.

Podsumowując, logistyka jest kluczowym elementem w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jej rola polega na zapewnieniu efektywności, doskonałej obsługi klienta i osiągnięcia lepszych wyników finansowych. Poprawa procesów logistycznych przyczynia się do wzrostu konkurencyjności i sukcesu na rynku. Dlatego warto inwestować w logistykę, aby osiągnąć wzrost i przewagę konkurencyjną we współczesnym biznesowym świecie.

Omida Logistics - Usługi logistyczne

Oferujemy szeroki zakres usług logistycznych, które pomogą Ci w efektywnym zarządzaniu procesami logistycznymi w Twojej firmie.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić swoje potrzeby logistyczne i dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc. Omida Logistics zapewnia profesjonalne usługi logistyczne, które przyspieszą rozwój Twojej firmy i poprawią jej wyniki.

Jakie usługi logistyczne oferuje Omida Logistics?

Oferujemy całościową obsługę logistyczną sklepów e-commerce, logistykę kontraktową, a także centrum logistyczne. Dowiedz się jak nasz zespół może obsłużyć Twój e-Biznes.

Magazyn czasowego składowania - zobacz nasz magazyn.

Zapewniamy prawidłową realizację operacji czasowego składowania oraz przechowywanie w odpowiednich temperaturach i wilgotności. Skorzystaj z usług logistycznych Omida. Posiadamy swój magazyn czasowego składowania, który jest magazynem klasy A w Wypędach pod Warszawą. Posiadanie takiego magazynu, umożliwia dokonanie zgłoszenia celnego.

Aby usprawnić procesy transportowe w Polsce oraz w Europie, zachęcamy do kontaktu mailowego i telefonicznego, a także poprzez formularz przewoźnika dostępny po prawej stronie. Skontaktuj się z nami już teraz!

Przeczytaj również

Łańcuch chłodniczy - definicja i zarządzanie | Omida Logistics

Łańcuch chłodniczy - definicja i zarządzanie

Łańcuch chłodniczy odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych, szczególnie tych, które wymagają utrzymania odpowiedniej temperatury.

Firma logistyczna — czym jest i jakie są jej obowiązki? | Omida Logistics

Firma logistyczna — czym jest i jakie są jej obowiązki?

Firma logistyczna - specjalizuje się w zarządzaniu dostawami, transportem i składowaniem towarów. Optymalizuje łańcuch dostaw, zapewniając efektywność biznesową. Poznaj jej obowiązki i zakres działań.

Giełda transportowa - czym jest i jak funkcjonuje? | Omida Logistics

Giełda transportowa - czym jest i jak funkcjonuje?

Giełda transportowa to specjalizowana platforma online, służąca do wymiany informacji i zawierania transakcji między różnymi podmiotami w branży transportowej.

Wywiad: Omida Logistics — Road to Ukraine. Transport towaru na trasie Polska-Ukraina oraz Ukraina-Polska. | Wywiad z Pawłem i Maciejem, którzy są inicjatorami projektu, w którym specjalizują się w ciągłym procesie dostaw pomiędzy Europą a Ukrainą. | Omida Logistics

Wywiad: Omida Logistics — Road to Ukraine. Transport towaru na trasie Polska-Ukraina oraz Ukraina-Polska. | Wywiad z Pawłem i Maciejem, którzy są inicjatorami projektu, w którym specjalizują się w ciągłym procesie dostaw pomiędzy Europą a Ukrainą.

Wywiad z Pawłem i Maciejem, którzy są inicjatorami projektu Road To Ukraine, w którym specjalizują się w ciągłym procesie dostaw towarów na trasie Polska-Ukraina oraz Ukraina-Polska.

Więcej artykułów

Newsletter

Zapisz się i zyskaj więcej. Dołącz do subskrybentów newslettera Omida Logistics. Bądź na bieżąco z aktualnościami i ofertami TSL.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści pochodzących od Omida Logistics Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Omida Logistics Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących celem przedstawienia informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Omida Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Omida). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Aleja Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk, przez e-mail: bok@omida.pl lub telefonicznie: +48 58 741 88 14. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przygotowania ofert dotyczących produktów i usług Omida. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

 • Transport
 • Logistyka
 • Firma
 • Wycena Transportu
 • Kontakt
  • PolskiEnglishEspañolRomână
Omida Logistics Sp. z o.o.
Copyright © Omida Logistics Sp. z o.o. 2010 - 2024
| Wszelkie prawa zastrzeżone
Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie plików Cookies. Więcej na Polityka Prywatności  

Z dniem 19.06.2023 nastąpiła zmiana danych adresowych. Aktualne dane znajdują się w zakładce kontakt.