Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy

Nadrzędnym celem funkcjonowania naszej firmy jest prowadzenie dochodowej działalności usługowej z zakresu spedycji i transportu krajowego i międzynarodowego drogą lądową, spełniającej potrzeby i oczekiwania klientów oraz gwarantującej im pełne zadowolenie, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu naszej działalności na otaczające środowisko oraz utrzymaniu wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, współpracowników oraz podwykonawców.

Jest to droga do zdobycia pełnego zaufania Klienta, opinii wiarygodnego partnera, umocnienia pozycji na rynku oraz zapewnienia rozwoju naszego przedsiębiorstwa, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz wysokiej kultury BHP.

 Dokładamy wszelkich starań, by oferowane przez nas usługi:

 • były bezpieczne dla Klienta, otaczającego środowiska oraz wszystkich uczestników realizujących transport zleconych ładunków,
 • zaspokajały oczekiwania w zakresie stabilności, bezpieczeństwa i powtarzalności cech,
 • były zgodne z wymaganiami prawnymi i innymi, związanymi z działalnością Spółki, w tym w  zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa,
 • sprawiały naszym Klientom, podwykonawcą satysfakcję ze współpracy,
 • były realizowane w sposób zapobiegający  zanieczyszczeniom środowiska naturalnego oraz zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzi.

W myśl powyższego wyznaczamy sobie do realizacji następujące cele:

 • Stały rozwój, badanie oczekiwań i poziomu zadowolenia Klientów,
 • Dostosowywanie oferty firmy i zaspokajanie faktycznych potrzeb Klientów,
 • Współpraca z Klientem poprzez ocenę jego potrzeb i analizę opinii o usługach,
 • Uwzględnienie aspektów środowiskowych oraz bezpieczeństwa przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i zakupów,
 • Ograniczenie emisji spalin do atmosfery poprzez stałe unowocześnianie sprzętu transportowego, w tym wpływanie  i egzekwowanie tych wymagań od naszych podwykonawców,
 • Podejmowanie skutecznych działań w kierunku zmniejszenia ilości odpadów i zużycia zasobów naturalnych,
 • Zapobieganie ryzyku i zanieczyszczeniom mogącym prowadzić do sytuacji nadzwyczajnych, których skutki mogłyby mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne, 
 • Egzekwowanie odpowiedniej jakości oraz spełniania wymagań środowiskowych i BHP od naszych podwykonawców,
 • Zachęcanie dostawców i podwykonawców do prowadzenia działań wspierających nasze cele, którzy identyfikują się z naszą misją i kulturą bhp,
 • Wykorzystanie pomysłów i wniosków pracowników, w tym również podwykonawców oraz ich angażowanie na rzecz jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Stałe podnoszenie kompetencji i świadomości pracowników, współpracowników oraz podwykonawców do działań na rzecz  jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Stała poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • Wykorzystywanie wniosków pracowników dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa środowiskowego,
 • Kreowanie kultury bezpieczeństwa i współdziałanie pracowników wszystkich szczebli odpowiedzialności,
 • generalne stosowanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością,  środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015,  ISO14001:2015 oraz ISO 45001:2018.

Niniejsza Polityka ZSZ jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy została zakomunikowana w organizacji i jest dostępna publicznie.  Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w realizacje niniejszej Polityki.

Gdańsk, dnia 01.03.2019
Zarząd Spółki – OMIDA S.A.

WSPÓŁPRACUJEMY

Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk

ZAUFALI NAM

Thyssenkrupp Infiniti Michelin Berghoff Intermarche Bricomarche