Polityka przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacyjnych

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie

 

Obowiązek Informacyjny

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa uprzejmie poinformować, że Administratorem  danych osobowych jest OMIDA S.A.  z siedzibą w Gdańsku, aleja Grunwaldzka 472 B, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gdańsk, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000701817, NIP: 9571045101,

Dane kontaktowe:  iodopraca@omida.pl

 

Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodopraca@omida.pl

 

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowić będzie art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda.

 

Dane osobowe będą udostępnianie tylko tej spośród poniżej wymienionych spółek z Grupy OMIDA S.A i jej upoważnionym pracownikom, na rzecz której prowadzona będzie rekrutacja i będącej potencjalnym pracodawcą tj.

1.OMIDA LOGISTICS

2.OMIDA SEA&AIR

3.OMIDA FINANCE

4.OMIDA PROJECT CARGO

jak również na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z rekrutacją.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie 12 miesięcy od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.

 

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji lub mailowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub adres e-mail:  praca@omida.pl

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić na adres e-mail lub na adres do korespondencji Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub na adres e-mail: praca@omida.pl

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Z poważaniem,
Dział HR
Grupa OMIDA S.A.

WSPÓŁPRACUJEMY

Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk

ZAUFALI NAM

Thyssenkrupp Infiniti Michelin Berghoff Intermarche Bricomarche